Sporočila za javnost

Poročilo o uresničevanju letnega programa za kulturo v občini Cerkno za leto 2020

petek, 21. januar, 2022Predloženo poročilo za leto 2020 je poročilo o realizaciji letnega programa za kulturo v občini. Je nadaljevanje že ustaljenega poročanja o izvajanju štiriletnega Lokalnega programa za kulturo v občini Cerkno za obdobje 2015-2018 (v nadaljevanju kulturni program). Kulturni program, ki ga je Občinski svet Občine Cerkno (v nadaljevanju občina) sprejel dne 4. aprila 2015, je prvi programski dokument občine na ... Podrobneje

Poročilo o uresničevanju letnega programa športa v občini Cerkno za leto 2020

petek, 21. januar, 2022Občinski svet Občine Cerkno je v letu 2018 sprejel Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Cerkno (Uradni list RS, št. 23/18). 12. 5. 2020 je bil sprejet Letni program športa v občini Cerkno za leto 2020, v katerem so bila opredeljena področja sofinanciranja. Podrobneje na spodnji povezavi:

Poziv lastnikom priobalnih zemljišč ob vodotokih 2. reda

sreda, 19. januar, 2022Občine smo od Direkcije RS za vode prejele poziv lastnikom priobalnih zemljišč ob vodotokih 2. reda, katerega vsebino objavljamo v nadaljevanju. Obveščamo vse lastnike priobalnih zemljišč ob vodotokih 2. reda*, da so po določilih 100. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02 in spremembe) dolžni sami zagotavljati odstranjevanje odvečne zarasti na bregovih, odstranjevanje plavja (odpadlega listja in drugih ... Podrobneje

Obvezno prekuhavanje pitne vode iz vodovodov v upravljanju Občine Cerkno (19. januar)

sreda, 19. januar, 2022Upravljavec vodovoda je dolžan zagotavljati skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode. Na sistemih brez priprave oz. dezinfekcije, kjer se pojavlja stalna ali občasna mikrobiološka onesnaženost pitne vode, je edini možen ukrep prekuhavanje vode pred uporabo v prehranske namene. Obveščamo vas, da trajni ukrep obveznega prekuhavanja vode pred uporabo v prehranske namene, do preklica tako še vedno velja na naslednjih vodooskrbnih sistemih v ... Podrobneje

Arhiv sporočil za javnost najdete na tej povezavi.