Sporočila za javnost

Predlog spremembe odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Cerkno

torek, 14. november, 2017Občina Cerkno po letu 2002 pripravlja nov odlok o kategorizaciji občinskih cest. Pripravljen je osnutek odloka in zainteresirana javnost je vabljena, da poda svoje predloge in pripombe za uskladitev potekov občinskih cest. Predlog za kategorizacijo občinskih cest si lahko podrobneje ogledate na spletnem portalu Piso na naslovu: https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=CERKNO, kjer lahko vstopite brez prijave in v zavihku Izberi tematski sklop izberete ... Podrobneje

Zahtevki in poročila o sofinanciranju programov in projektov s področja družbenih dejavnosti za leto 2017

ponedeljek, 13. november, 2017Izvajalci programov in projektov, ki so bili izbrani za sofinanciranje programov na podlagi Javnih razpisov, s področja družbenih in društvenih dejavnosti Občine Cerkno, so dolžni, v skladu s pogodbo o sofinanciranju, na Občino Cerkno najkasneje: – do 15. 11. 2017 dostaviti Zahtevek za izplačilo drugega obroka sredstev in delno poročilo o realiziranem programu ter – do 31. 01. 2018 (humanitarne ... Podrobneje

Sklep o sprejetju stališč do pripomb in predlogov OPN 04 Občine Cerkno

sreda, 8. november, 2017Občina Cerkno na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 s spremembami) ter 16. člena Statuta občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07 s spremembami in dopolnitvami) in Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev 04 Občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 40/17) objavlja SKLEP o sprejetju stališč do pripomb in predlogov ... Podrobneje

Sklep o sprejetju stališč do pripomb in predlogov OPN 03 Občine Cerkno

sreda, 8. november, 2017Občina Cerkno na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 s spremembami) ter 16. člena Statuta občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07 s spremembami in dopolnitvami) in Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev 03 Občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 23/17) objavlja SKLEP o sprejetju stališč do pripomb in predlogov ... Podrobneje

Arhiv sporočil za javnost najdete na tej povezavi.