Sporočila za javnost

Javni razpis za sofinanciranje programov v javnem interesu na področju športa v občini Cerkno v letu 2023

torek, 6. junij, 2023Na podlagi 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18-ZNOrg, 82/2020, in 3/22-ZDeb), 10. člena Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Cerkno (Uradni list RS, št. 23/18) in Letnega programa športa v občini Cerkno za leto 2023, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Cerkno na 7. redni seji dne 18. ... Podrobneje

Javni razpis za sofinanciranje izvedbe programov, ki so namenjeni starejšim občanom Občine Cerkno, za leto 2023

torek, 6. junij, 2023Občina Cerkno na podlagi tretjega odstavka 2. člena Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2023 (Uradni list RS, št. 57/23) in 216. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16 in 21/22), objavlja JAVNI RAZPIS za sofinanciranje izvedbe programov, ki so namenjeni starejšim občanom v Občini Cerkno ... Podrobneje

Javni razpis za sofinanciranje javnih prireditev v Občini Cerkno v letu 2023

ponedeljek, 5. junij, 2023Na podlagi 6. člena Pravilnika o sofinanciranju javnih prireditev v občini Cerkno (Uradni list RS, št. 31/16 in 16/18) in Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2023 (Uradni list, št. 57/23) objavlja Občina Cerkno JAVNI RAZPIS za sofinanciranje javnih prireditev v občini Cerkno v letu 2023. Priloge: Javni razpis – javne prireditve (.pdf datoteka) Javni razpis – javne prireditve – ... Podrobneje

Javni razpis za izbor kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2023 sofinancirala Občina Cerkno

ponedeljek, 5. junij, 2023Na podlagi Pravilnika o izbiri in vrednotenju kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 49/15 in 31/16), Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2023 (Uradni list RS, št. 57/23) in Letnega programa za kulturo Občina Cerkno objavlja Javni razpis za izbor kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2023 sofinancirala Občina Cerkno. Priloge: ... Podrobneje

Arhiv sporočil za javnost najdete na tej povezavi.