Kadrovski razpisi

JAVNI NATEČAJ ZA POLOŽAJNO DELOVNO MESTO DIREKTORJA OBČINSKE UPRAVE

torek, 5. november, 2019Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US in 22/19 – ZPosS, v nadaljevanju ZDR-1) ter 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ... Podrobneje

JAVNI NATEČAJ ZA POLOŽAJNO DELOVNO MESTO DIREKTORJA OBČINSKE UPRAVE

ponedeljek, 8. julij, 2019Občina Cerkno objavlja Javni natečaj za položajno delovno mesto direktorja občinske uprave. Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za mandatno dobo petih let, z možnostjo ponovnega imenovanja. Z izbranim kandidatom bo za to delovno mesto sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas pet let s polnim delovnim časom. Poleg splošnih pogojev za zaposlitev, ki jih določajo delovno pravni predpisi, morajo kandidati, ... Podrobneje

Obvestilo o končanem javnem natečaju – Višji svetovalec v Službi za gospodarstvo in gospodarske javne službe z režijskim obratom v Občinski upravi Občine Cerkno

četrtek, 24. maj, 2018Številka: 100-0007/2018 Datum: 24.5.2018 Na podlagi drugega odstavka 25. člena Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06 in 104/10) izdajam naslednje OBVESTILO O KONČANEM JAVNEM NATEČAJU Obveščamo, da je bil na javnem natečaju za zasedbo uradniškega delovnega mesta Višji svetovalec v Službi za gospodarstvo in gospodarske javne ... Podrobneje

Obvestilo o končanem javnem natečaju – Višji svetovalec v Finančno računovodski službi v Občinski upravi Občine Cerkno

četrtek, 24. maj, 2018Številka: 100-0006/2018 Datum: 24.5.2018 Na podlagi drugega odstavka 25. člena Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06 in 104/10) izdajam naslednje OBVESTILO O KONČANEM JAVNEM NATEČAJU Obveščamo, da je bila na javnem natečaju za zasedbo uradniškega delovnega mesta Višji svetovalec v Finančno računovodski službi v Občinski upravi ... Podrobneje

Arhiv kadrovskih razpisov najdete na tej povezavi.