Kadrovski razpisi

Obvestilo o končanem javnem natečaju – Višji svetovalec v Službi za gospodarstvo in gospodarske javne službe z režijskim obratom v Občinski upravi Občine Cerkno

četrtek, 24. maj, 2018Številka: 100-0007/2018 Datum: 24.5.2018 Na podlagi drugega odstavka 25. člena Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06 in 104/10) izdajam naslednje OBVESTILO O KONČANEM JAVNEM NATEČAJU Obveščamo, da je bil na javnem natečaju za zasedbo uradniškega delovnega mesta Višji svetovalec v Službi za gospodarstvo in gospodarske javne ... Podrobneje

Obvestilo o končanem javnem natečaju – Višji svetovalec v Finančno računovodski službi v Občinski upravi Občine Cerkno

četrtek, 24. maj, 2018Številka: 100-0006/2018 Datum: 24.5.2018 Na podlagi drugega odstavka 25. člena Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06 in 104/10) izdajam naslednje OBVESTILO O KONČANEM JAVNEM NATEČAJU Obveščamo, da je bila na javnem natečaju za zasedbo uradniškega delovnega mesta Višji svetovalec v Finančno računovodski službi v Občinski upravi ... Podrobneje

Razpis za delovno mesto – gospodarske javne službe

sreda, 4. april, 2018Na podlagi 58. člena Zakona o jav­nih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3, 65/08,  69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) objavlja Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno, javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta VIŠJI SVETOVALEC (m/ž) v Službi za gospodarstvo in gospodarske javne službe z režijskim obratom Kandidati, ki se bodo prijavili ... Podrobneje

Razpis za delovno mesto – finančno računovodska služba

sreda, 4. april, 2018Na podlagi 58. člena Zakona o jav­nih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3, 65/08,  69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) objavlja Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno, javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta  VIŠJI SVETOVALEC (m/ž) v Finančno računovodski službi Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje ... Podrobneje

Arhiv kadrovskih razpisov najdete na tej povezavi.