Javni razpisi

Javni razpis za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Cerkno v letu 2017

torek, 25. april, 2017Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Cerkno za programsko obdobje 2016 – 2020 (Ur. list RS št. 31/2016) in Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2017 (Ur. list RS št. 17/2017) Občina Cerkno objavlja JAVNI RAZPIS za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Cerkno v ... Podrobneje

Javna razgrnitev Pravilnika o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javne kanalizacije na območju Občine Cerkno

petek, 6. januar, 2017Objavljamo predlog Pravilnika o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javne kanalizacije na območju Občine Cerkno za obravnavo na Občinskem svetu Občine Cerkno. Najkasneje do 18. januarja 2017 se lahko na elektronski naslov obcina@cerkno.si oz. po pošti na naslov: Občina Cerkno Bevkova ulica 9 5282 Cerkno podajo pripombe na predlog pravilnika.

Javna razgrnitev Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Cerkno

petek, 6. januar, 2017Objavljamo predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Cerkno za drugo obravnavo na Občinskem svetu Občine Cerkno. Najkasneje do 18. januarja 2017 se lahko na elektronski naslov obcina@cerkno.si oz. po pošti na naslov: Občina Cerkno Bevkova ulica 9 5282 Cerkno podajo pripombe na predlog odloka.

JAVNI RAZPIS za dodelitev nepovratnih finančnih vzpodbud v obliki delnega sofinanciranja stroškov za razvoj malega gospodarstva v občini Cerkno v času od 4.11.2015 do 3.11.2016

torek, 20. september, 2016Na podlagi 7. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07 in 94/14), Pravilnika Občine Cerkno o dodeljevanju vzpodbud za področje malega gospodarstva (Uradni list RS, št. 79/03, 84/11 in 71/14) ter Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2016 (Uradni list RS, št. 31/16), objavlja Občina Cerkno JAVNI RAZPIS za dodelitev nepovratnih finančnih vzpodbud v obliki delnega sofinanciranja stroškov za razvoj malega gospodarstva v občini Cerkno v času od 4.11.2015 do 3.11.2016.

Javni razpis za podelitev Bevkovega priznanja in Bevkovih nagrad Občine Cerkno za leto 2016

ponedeljek, 15. avgust, 2016Na podlagi 13. člena Odloka o priznanjih in nagradah Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 64/95, 75/00 in 74/04), Komisija za priznanja in nagrade pri Občinskem svetu Občine Cerkno o b j a v l j a JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV BEVKOVEGA PRIZNANJA IN BEVKOVIH NAGRAD OBČINE CERKNO ZA LETO 2016 ...

Javni razpis za delovno mesto direktorja LTO Laufar Cerkno (m/ž)

torek, 12. julij, 2016Svet zavoda Lokalne turistične organizacije Laufar Cerkno objavlja javni razpis za delovno mesto: DIREKTOR (m/ž) Lokalne turistične organizacije Laufar Cerkno Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: izobrazba najmanj šeste stopnje, poznavanje značilnosti turizma na območju občine Cerkno, 3 leta izkušenj na področju turizma oziroma s turizmom povezanih dejavnosti, poznavanje dela z računalnikom, aktivno ... Podrobneje

Javni razpisi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – Program razvoja podeželja 2014-2020

četrtek, 23. junij, 2016Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v juniju objavilo kar nekaj razpisov Programa razvoja podeželja 2014-2020, nekaj pa je še predvidenih. Predstavitev aktualnih javnih razpisov ukrepa 4.1 in 6.1 PRP RS 2014-2020 bo potekalo 28.6.2016 ob 9. uri v Dvorani MO Nova Gorica, Trg E. Kardelja 1, Nova Gorica...

Javni razpis za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Cerkno v letu 2016

torek, 7. junij, 2016Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Cerkno za programsko obdobje 2015 – 2020 (Ur. list RS št. 31/2016) in Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2016 (Ur. list RS št. 31/2016) Občina Cerkno objavlja JAVNI RAZPIS za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Cerkno v letu 2016.

Arhiv javnih razpisov najdete na tej povezavi.