Javni razpisi

Javni razpis – kmetijstvo 2018: Prejemniki in višina izplačanih sredstev

četrtek, 7. februar, 2019Objavljamo seznam prejemnikov in višino dejansko izplačanih sredstev v okviru Javnega razpisa za dodelitev državnih pomoči ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Cerkno v letu 2018.

Javno zbiranje ponudb za oddajo tržnih stanovanj v lasti Občine Cerkno v najem

petek, 26. oktober, 2018Občina Cerkno na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18), skladno z določbami Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), ob smiselni uporabi Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEzL, 57/08 in 62/10 – ZUPJS, 56/2011 ... Podrobneje

Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih vzpodbud v obliki delnega sofinanciranja stroškov za razvoj malega gospodarstva v občini Cerkno v času od 4.11.2017 do 5.11.2018

četrtek, 20. september, 2018Na podlagi 7. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14 in 75/15), Pravilnika Občine Cerkno o dodeljevanju vzpodbud za področje malega gospodarstva (Uradni list RS, št. 79/03, 84/11 in 71/14) ter Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2017 (Uradni list RS, št. 23/18), objavlja Občina Cerkno JAVNI RAZPIS za dodelitev nepovratnih finančnih vzpodbud v obliki delnega ... Podrobneje

Javni razpis za podelitev Bevkovega priznanja in Bevkovih nagrad Občine Cerkno za leto 2018

četrtek, 19. julij, 2018OBČINA CERKNO OBČINSKI SVET KOMISIJA ZA PRIZNANJA IN NAGRADE Na podlagi 13. člena Odloka o priznanjih in nagradah Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 64/95, 75/00, 74/04 in 30/17), Komisija za priznanja in nagrade pri Občinskem svetu Občine Cerkno o  b  j  a  v  l  j  a JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV  BEVKOVEGA PRIZNANJA IN BEVKOVIH NAGRAD OBČINE CERKNO ZA LETO ... Podrobneje

Javni razpisi s področja družbenih dejavnosti za leto 2018 – člani komisij, seznam prejemnikov in višina sredstev

sreda, 18. julij, 2018Objavljamo sklepe o začetku postopkov javnih razpisov s področja družbenih in društvenih dejavnosti ter imenovanja strokovnih komisij za odpiranje, oceno in vrednotenje vlog, seznam prejemnikov in višino sredstev, dodeljenih po razpisih s področja družbenih dejavnosti za leto 2018, in sicer za: javni razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v občini Cerkno v letu 2018 javni razpis za sofinanciranje tradicionalnih kulturnih programov ... Podrobneje

Javni razpis Kmetijstvo 2018 – Člani komisije ter prejemniki in višina sredstev

četrtek, 14. junij, 2018Objavljamo Sklep o začetku postopka javnega razpisa za dodelitev državnih pomoči ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Cerkno v letu 2018 in imenovanju Strokovne komisije za pripravo razpisnih kriterijev in vlog ter Zapisnik Strokovne komisije za pripravo razpisnih kriterijev in obravnavo vlog.

Na voljo 15 mio EUR za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov

ponedeljek, 14. maj, 2018Naslov: Javni razpis za Podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2018 Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov Upravičeni stroški: stroški ureditve objektov, stroški nakupa, namestitve oziroma vgradnje opreme, strojev in naprav za trženje ali predelavo, vključno z ... Podrobneje

Javni razpis (odprt od 23.4. do 14.5.2018) za dodelitev stanovanjskih posojil – april 2018

petek, 20. april, 2018Na podlagi 7.člena Odloka o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Občine Cerkno (Uradni list RS, št: 88/01), 6. in 7. člena Pravilnika o dodeljevanju stanovanjskih posojil iz proračunskega stanovanjskega sklada (Uradni list RS, št: 88/01), ter Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2018 (Uradni list RS, št. 23/18), župan Občine Cerkno v sodelovanju z Abanko d.d., objavlja JAVNI RAZPIS za ... Podrobneje

Arhiv javnih razpisov najdete na tej povezavi.