Javni razpisi

Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto: VIŠJI SVETOVALEC III V SLUŽBI ZA GOSPODARSTVO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE Z REŽIJSKIM OBRATOM – M/Ž

petek, 23. oktober, 2020Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US in 22/19 – ZPosS, v nadaljevanju ZDR-1) ter 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ... Podrobneje

Zahtevki in poročila o sofinanciranju programov in projektov s področja družbenih dejavnosti za leto 2020

sreda, 9. september, 2020Priloge:

Javni razpisi s področja družbenih dejavnosti za leto 2020 – člani komisij, seznam prejemnikov in višina sredstev

petek, 28. avgust, 2020Objavljamo sklepe o začetku postopkov javnih razpisov s področja družbenih in društvenih dejavnosti ter imenovanja strokovnih komisij za odpiranje, oceno in vrednotenje vlog, seznam prejemnikov in višino sredstev, dodeljenih po razpisih s področja družbenih dejavnosti za leto 2020, in sicer: Javni razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v občini Cerkno v letu 2020, Javni razpis za sofinanciranje programov v javnem interesu ... Podrobneje

Javni razpis kmetijstvo 2020: Prejemniki in višina odobrenih sredstev

sreda, 22. julij, 2020Objavljamo seznam prejemnikov in višino odobrenih sredstev v okviru Javnega razpisa za dodelitev državnih pomoči ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Cerkno v letu 2020.   *** Fotografija je simbolična. Vir: Karolina Grabowska

JAVNI RAZPIS: Dodelitev nepovratnih finančnih vzpodbud v obliki delnega sofinanciranja stroškov za razvoj malega gospodarstva v občini Cerkno

ponedeljek, 13. julij, 2020Občina Cerkno objavlja Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih vzpodbud v obliki delnega sofinanciranja stroškov za razvoj malega gospodarstva v občini Cerkno.

Javni razpis za podelitev Bevkovega priznanja in Bevkovih nagrad Občine Cerkno za leto 2020

torek, 16. junij, 2020OBČINA CERKNO OBČINSKI SVET KOMISIJA ZA PRIZNANJA IN NAGRADE Na podlagi 13. člena Odloka o priznanjih in nagradah Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 64/95, 75/00, 74/04 in 30/17), Komisija za priznanja in nagrade pri Občinskem svetu Občine Cerkno o  b  j  a  v  l  j  a JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV  BEVKOVEGA PRIZNANJA IN BEVKOVIH NAGRAD OBČINE CERKNO ZA LETO ... Podrobneje

Javni razpis za sofinanciranje programov v javnem interesu na področju športa v občini Cerkno v letu 2020 (razpis odprt od 29.5. do 15.6.2020)

četrtek, 28. maj, 2020Na podlagi 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18-ZNOrg), 10. člena Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Cerkno (Uradni list RS, št. 23/18) in Letnega programa športa v občini Cerkno za leto 2020, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Cerkno na 11. seji dne 12. 5. 2020, Občina ... Podrobneje

Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih in invalidskih organizacij 2020 (razpis odprt od 29.5. do 15.6.2020)

četrtek, 28. maj, 2020Na podlagi Pravilnika za sofinanciranje dejavnosti humanitarnih in invalidskih organizacij, ki delujejo na območju Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07) in Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2020, (Uradni list RS, št. 75/20), Občina Cerkno objavlja JAVNI RAZPIS za sofinanciranje dejavnosti humanitarnih in invalidskih organizacij, ki delujejo na območju Občine Cerkno v letu 2020 (razpis odprt od 29. ... Podrobneje

Arhiv javnih razpisov najdete na tej povezavi.