Javni razpisi

Končno poročilo o prejetih sredstvih v letu 2020 po razpisih s področja družbenih dejavnosti

torek, 9. avgust, 2022

Poročilo o uresničevanju letnega programa za kulturo v občini Cerkno za leto 2021

petek, 22. julij, 2022Predloženo poročilo za leto 2021 je poročilo o realizaciji letnega programa za kulturo v občini. Je nadaljevanje že ustaljenega poročanja o izvajanju štiriletnega Lokalnega programa za kulturo v občini Cerkno za obdobje 2015-2018 (v nadaljevanju kulturni program). Kulturni program, ki ga je Občinski svet Občine Cerkno (v nadaljevanju občina) sprejel dne 4. aprila 2015, je prvi programski dokument občine na ... Podrobneje

Poročilo o uresničevanju letnega programa športa v občini Cerkno za leto 2021

petek, 22. julij, 2022Občinski svet Občine Cerkno je v letu 2018 sprejel Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Cerkno (Uradni list RS, št. 23/18 in 51/21). 18. 3. 2021 je bil sprejet Letni program športa v občini Cerkno za leto 2021, v katerem so bila opredeljena področja sofinanciranja. Podrobneje na spodnji povezavi:

Objava rezultatov

petek, 22. julij, 2022Občina Cerkno na podlagi Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere in stroškov  najetih stanovanjskih  kreditov  občanov  Občine Cerkno in Javnega razpisa za subvencioniranje obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov  občanov  Občine Cerkno v letu 2022 , objavlja Seznam upravičencev za subvencioniranje stroškov najetih stanovanjskih kreditov. Objava rezultatov (.docx datoteka)

Arhiv javnih razpisov najdete na tej povezavi.