Javni razpisi

Javni razpis za dodelitev stanovanjskih posojil – maj 2017

četrtek, 11. maj, 2017Na podlagi 7. člena Odloka o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Občine Cerkno (Uradni list RS, št: 88/01), 6. in 7. člena Pravilnika o dodeljevanju stanovanjskih posojil iz proračunskega stanovanjskega sklada (Uradni list RS, št: 88/01) ter Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2017 (Uradni list RS, št. 17/17), župan Občine Cerkno v sodelovanju z Abanko d.d., Slovenska cesta 58, ... Podrobneje

Javni razpis za izbor programov in projektov ter letovanj za otroke in mladino, ki jih bo v letu 2017 sofinancirala Občina Cerkno

sreda, 26. april, 2017Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov ter letovanj za otroke in mladino, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 16/13) in Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2017 (Uradni list RS, št. 17/17), Občina Cerkno objavlja Javni razpis za izbor programov in projektov ter letovanj za otroke in mladino, ki jih bo sofinancirala ... Podrobneje

Javni razpis za izbor kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2017 sofinancirala Občina Cerkno

sreda, 26. april, 2017Na podlagi Pravilnika o izbiri in vrednotenju kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 49/15 in 31/16), Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2017 (Uradni list RS, št. 17/17), Lokalnega programa za kulturo v občini Cerkno 2015-2018 in Letnega programa za kulturo Občina Cerkno objavlja Javni razpis za izbor kulturnih dejavnosti ki jih ... Podrobneje

Javni razpis za sofinanciranje javnih prireditev v Občini Cerkno v letu 2017

sreda, 26. april, 2017Na podlagi 6. člena Pravilnika o sofinanciranju javnih prireditev v občini Cerkno (Uradni list RS, št. 31/2016) in Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2017 (Uradni list, št. 17/2017) objavlja Občina Cerkno Javni razpis za sofinanciranje javnih prireditev, ki jih bo sofinancirala v letu 2017.

Javni razpis za sofinanciranje programov v javnem interesu na področju športa v občini Cerkno v letu 2017

sreda, 26. april, 2017Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), 7. člena Pravilnika o vrednotenju športnih dejavnosti v Občini Cerkno (Uradni list RS, št. 43/03), Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2017 (Uradni list RS, št. 17/17) in Letnega programa športa v občini Cerkno za leto 2017, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Cerkno na 17. ... Podrobneje

Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih in invalidskih organizacij 2017

sreda, 26. april, 2017Na podlagi Pravilnika za sofinanciranje dejavnosti humanitarnih in invalidskih organizacij, ki delujejo na območju Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07) in Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2017, (Uradni list RS, št. 17/17), Občina Cerkno objavlja JAVNI RAZPIS za sofinanciranje dejavnosti humanitarnih in invalidskih organizacij, ki delujejo na območju Občine Cerkno v letu 2017.

Javni razpis za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Cerkno v letu 2017

torek, 25. april, 2017Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Cerkno za programsko obdobje 2016 – 2020 (Ur. list RS št. 31/2016) in Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2017 (Ur. list RS št. 17/2017) Občina Cerkno objavlja JAVNI RAZPIS za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Cerkno v ... Podrobneje

Javna razgrnitev Pravilnika o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javne kanalizacije na območju Občine Cerkno

petek, 6. januar, 2017Objavljamo predlog Pravilnika o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javne kanalizacije na območju Občine Cerkno za obravnavo na Občinskem svetu Občine Cerkno. Najkasneje do 18. januarja 2017 se lahko na elektronski naslov obcina@cerkno.si oz. po pošti na naslov: Občina Cerkno Bevkova ulica 9 5282 Cerkno podajo pripombe na predlog pravilnika.

Arhiv javnih razpisov najdete na tej povezavi.