Javni razpisi

Jani razpis Kmetijstvo 2018 – Člani komisije ter prejemniki in višina sredstev

četrtek, 14. junij, 2018Objavljamo Sklep o začetku postopka javnega razpisa za dodelitev državnih pomoči ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Cerkno v letu 2018 in imenovanju Strokovne komisije za pripravo razpisnih kriterijev in vlog ter Zapisnik Strokovne komisije za pripravo razpisnih kriterijev in obravnavo vlog.

Na voljo 15 mio EUR za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov

ponedeljek, 14. maj, 2018Naslov: Javni razpis za Podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2018 Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov Upravičeni stroški: stroški ureditve objektov, stroški nakupa, namestitve oziroma vgradnje opreme, strojev in naprav za trženje ali predelavo, vključno z ... Podrobneje

Javni razpis (odprt od 23.4. do 14.5.2018) za dodelitev stanovanjskih posojil – april 2018

petek, 20. april, 2018Na podlagi 7.člena Odloka o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Občine Cerkno (Uradni list RS, št: 88/01), 6. in 7. člena Pravilnika o dodeljevanju stanovanjskih posojil iz proračunskega stanovanjskega sklada (Uradni list RS, št: 88/01), ter Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2018 (Uradni list RS, št. 23/18), župan Občine Cerkno v sodelovanju z Abanko d.d., objavlja JAVNI RAZPIS za ... Podrobneje

Javni razpis (odprt od 23.4. do 14.5.2018) za sofinanciranje programov v javnem interesu na področju športa v občini Cerkno v letu 2018

petek, 20. april, 2018Na podlagi 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18-ZNOrg), 10. člena Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Cerkno (Uradni list RS, št. 23/18), Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2018 (Uradni list RS, št. 23/18) in Letnega programa športa v občini Cerkno za leto 2018, ki ga je ... Podrobneje

Javni razpis (odprt od 23.4. do 14.5.2018) za sofinanciranje humanitarnih in invalidskih organizacij 2018

petek, 20. april, 2018Na podlagi Pravilnika za sofinanciranje dejavnosti humanitarnih in invalidskih organizacij, ki delujejo na območju Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07) in Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2018, (Uradni list RS, št. 23/18), Občina Cerkno objavlja JAVNI RAZPIS za sofinanciranje dejavnosti humanitarnih in invalidskih organizacij, ki delujejo na območju Občine Cerkno v letu 2018.

Javni razpis (odprt od 23.4. do 14.5.2018) za izbor programov in projektov ter letovanj za otroke in mladino, ki jih bo v letu 2018 sofinancirala Občina Cerkno

petek, 20. april, 2018Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov ter letovanj za otroke in mladino, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 16/13) in Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2018 (Uradni list RS, št. 23/18), Občina Cerkno objavlja Javni razpis za izbor programov in projektov ter letovanj za otroke in mladino, ki jih bo sofinancirala ... Podrobneje

Javni razpis (odprt od 23.4. do 22.5.2018) za izbor kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2018 sofinancirala Občina Cerkno

petek, 20. april, 2018Na podlagi Pravilnika o izbiri in vrednotenju kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 49/15 in 31/16), Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2018 (Uradni list RS, št. 23/18), Lokalnega programa za kulturo v občini Cerkno 2015-2018 in Letnega programa za kulturo Občina Cerkno objavlja Javni razpis za izbor kulturnih dejavnosti ki jih ... Podrobneje

Javni razpis (odprt od 23.4. do 22.5.2018) za sofinanciranje javnih prireditev v Občini Cerkno v letu 2018

petek, 20. april, 2018Na podlagi 6. člena Pravilnika o sofinanciranju javnih prireditev v občini Cerkno (Uradni list RS, št. 31/16 in 16/18) in Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2018 (Uradni list, št. 23/18) objavlja Občina Cerkno Javni razpis za sofinanciranje javnih prireditev, ki jih bo sofinancirala v letu 2018.

Arhiv javnih razpisov najdete na tej povezavi.