Javna naročila

Podaljšan rok za oddajo ponudb za JN Energetska sanacija in prenova OŠ Cerkno

ponedeljek, 6. marec, 2017Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb do 20.03.2017 do 09:30 ure. Vezano na navedeno bo javno odpiranje ponudb izvedeno dne 20.03.2017 ob 10:00 uri, rok za podajo vprašanj pa se podaljša do 13.03.2017 do 10:00 ure. Podrobneje o javnem naročilu najdete na tej povezavi.

Dodatno obvestilo – JN Energetska sanacija in prenova OŠ Cerkno

petek, 3. marec, 2017V zvezi z JN  »Energetska sanacija in prenova OŠ Cerkno« obveščamo vse zainteresirane  ponudnike, da je  rok za  prijavo za obvezen ogled OŠ Cerkno podaljšan do ponedeljka, 6. marca do 12:00 ure. Ogled je možen po predhodni najavi na naslov obcina@cerkno.si. Ogled se bo vršil z vsakim potencialnim ponudnikom ločeno, po predhodnem urniku, ki bo posredovan vsakemu potencialnemu ponudniku, ki bo ... Podrobneje

Javno naročilo – Energetska sanacija in prenova OŠ Cerkno

sreda, 1. marec, 2017V skladu z določili Zakona o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015) ter na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne 28. 02. 2017, Občina Cerkno  (v nadaljnjem besedilu naročnik) vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo za izvedbo javnega naročila gradenj : “Energetska sanacija in prenova OŠ Cerkno”. Ponudba mora ne glede na način ... Podrobneje

Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva »Energetska sanacija in prenova javnih stavb Občine Cerkno in Občine Kobarid«.

torek, 17. januar, 2017V skladu z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno in Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid kot javna partnerja (v nadaljevanju naročnik) pozivata vse zainteresirane  osebe – promotorje kot zasebne partnerje k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva »Energetska sanacija javnih stavb Občine Cerkno in Občine Kobarid«.

Arhiv javnih naročil najdete na tej povezavi.