Javna naročila

Zahtevki in poročila o sofinanciranju programov in projektov s področja družbenih dejavnosti za leto 2019

četrtek, 5. september, 2019Priloge:

Povabilo k oddaji ponudb za javna naročila

torek, 24. april, 2018Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno, obvešča, da so na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 – ZJN-3) na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2 objavljena povabila k oddaji ponudb za naslednja javna naročila: Javno naročilo: »Vzdrževanje javnih cest in poti v Občini Cerkno v letu 2018, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki«, Javno naročilo »Izgradnja večnamenskega objekta ... Podrobneje

Objava seznama oddanih evidenčnih naročil za leto 2017

sreda, 28. februar, 2018Občina Cerkno v skladu z drugim odstavkom 21. člena ZJN-3* objavlja seznam o evidenčnih naročilih: ki so bila oddana od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 na splošnem ali infrastrukturnem področju in katerih vrednost je enaka ali višja od 10.000 EUR brez DDV in nižja od mejnih vrednosti, ki so določene v prvem odstavku 21. člena ZJN-3* in od ... Podrobneje

Namera o oddaji nepremičnin – VCC

ponedeljek, 15. januar, 2018Občina Cerkno objavlja v skladu z 48. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) N A M E R O o oddaji nepremičnin (del poslovnih prostorov objekta Večnamenski center Cerkno, Bevkova ulica 22, Cerkno) za določen čas treh let z neposredno pogodbo: – pisarno št. 2 v ... Podrobneje

Arhiv javnih naročil najdete na tej povezavi.