Javna naročila

Javno naročilo »Igrišče Bukovo«

sreda, 9. avgust, 2017V skladu z določili Zakona o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015) ter na podlagi javnega naročila objavljenega na Portalu javnih naročil, Občina Cerkno (v nadaljnjem besedilu naročnik) vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo za izvedbo javnega naročila »Igrišče Bukovo«. Ponudba mora biti naročniku dostavljena najkasneje do 23.08.2017, do 8.30 ure, v sprejemno pisarno Občine Cerkno, Bevkova ulica ... Podrobneje

Javno naročilo »Vzdrževanje javnih cest in poti v Občini Cerkno«

četrtek, 27. julij, 2017V skladu z določili Zakona o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015) ter na podlagi javnega naročila objavljenega na Portalu javnih naročil dne 27.07.2017, Občina Cerkno (v nadaljnjem besedilu naročnik) vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo za izvedbo javnega naročila »Vzdrževanje javnih cest in poti v Občini Cerkno«. Ponudba mora biti naročniku dostavljena najkasneje do 16.08.2017, do ... Podrobneje

Javno naročilo »Prevozi otrok v občini Cerkno« za obdobje štirih let

petek, 21. julij, 2017V skladu z določili Zakona o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015) ter na podlagi javnega naročila objavljenega na Portalu javnih naročil dne 12.07.2017, št. objave JN006732/2017-B01, Občina Cerkno (v nadaljnjem besedilu naročnik) vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo za izvedbo javnega naročila »Prevozi otrok v občini Cerkno«. Ponudba mora biti naročniku dostavljena najkasneje do 16.08.2017, ... Podrobneje

Podaljšan rok za oddajo ponudb za JN Energetska sanacija in prenova OŠ Cerkno

ponedeljek, 6. marec, 2017Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb do 20.03.2017 do 09:30 ure. Vezano na navedeno bo javno odpiranje ponudb izvedeno dne 20.03.2017 ob 10:00 uri, rok za podajo vprašanj pa se podaljša do 13.03.2017 do 10:00 ure. Podrobneje o javnem naročilu najdete na tej povezavi.

Arhiv javnih naročil najdete na tej povezavi.