Javna naročila, razpisi in objave

Javni razpis za podelitev Bevkovega priznanja in Bevkovih nagrad občine Cerkno za leto 2022

sreda, 18. maj, 2022OBČINA CERKNO OBČINSKI SVET KOMISIJA ZA PRIZNANJA IN NAGRADE Na podlagi 13. člena Odloka o priznanjih in nagradah Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 64/95, 75/00, 74/04 in 30/17), Komisija za priznanja in nagrade pri Občinskem svetu Občine Cerkno o  b  j  a  v  l  j  a JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV  BEVKOVEGA PRIZNANJA IN BEVKOVIH NAGRAD OBČINE CERKNO ZA LETO ... Podrobneje

Obvezno prekuhavanje pitne vode iz vodovodov v upravljanju Občine Cerkno (16. maj)

ponedeljek, 16. maj, 2022Upravljavec vodovoda je dolžan zagotavljati skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode. Na sistemih brez priprave oz. dezinfekcije, kjer se pojavlja stalna ali občasna mikrobiološka onesnaženost pitne vode, je edini možen ukrep prekuhavanje vode pred uporabo v prehranske namene. Obveščamo vas, da trajni ukrep obveznega prekuhavanja vode pred uporabo v prehranske namene, do preklica tako še vedno velja na naslednjih vodooskrbnih sistemih v ... Podrobneje

Namera o podelitvi stavbne pravice

sreda, 11. maj, 2022Na podlagi 52. in 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18, v nadaljevanju zakon) ter 19. člena Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18, v nadaljevanju uredba) Občina Cerkno objavlja naslednjo Namero o podelitvi stavbne pravice objavljeno na spletni strani http://www.cerkno.si/ od dne ... Podrobneje

Javna razgrnitev pobude in elaborata lokacijske preveritve za določitev natančne oblike in velikosti stavbnih zemljišč na posamični poselitvi za EUP KE 06/A216

torek, 19. april, 2022Občina Cerkno naznanja javno razgrnitev pobude in elaborata lokacijske preveritve za EUP KE 06/A216, ki ju je izdelalo podjetje LOCUS d.o.o., Prvomajska 118d, 5250 Solkan novembra 2021, dopolnjeno marec 2022. Postopek lokacijske preveritve se nanaša na zemljišče s parcelno številko 324/5, k.o. 2344 Cerkno. Gradivo bo javno razgrnjeno od 19. 4. 2022 do vključno 4. 5. 2022 V času javne razgrnitve ... Podrobneje

Arhiv javnih naročil, razpisov in sporočil za javnost najdete na tej povezavi.