Javna naročila, razpisi in objave

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti in programov društev in organizacij v Občini Cerkno v letu 2023

sreda, 31. maj, 2023Občina Cerkno na podlagi Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2023 (Uradni list RS, št. 57/23) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP in 149/22), objavlja JAVNI RAZPIS za sofinanciranje dejavnosti in programov društev in organizacij v Občini Cerkno v letu ... Podrobneje

Letni program na področju mladine v Občini Cerkno za leto 2023

torek, 30. maj, 2023Na podlagi 7. in 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/20) in Lokalnega programa za mlade Občine Cerkno za obdobje 2021-2025 je Občinski svet Občine Cerkno na svoji 7. redni seji dne 18. 5. 2023 sprejel Letni program na področju mladine v občini Cerkno za leto 2023. Letni program na področju mladine v Občini Cerkno za leto ... Podrobneje

Nove cene komunalnih storitev

ponedeljek, 29. maj, 2023Občinski svet Občine Cerkno je dne 18. 5. 2023 potrdil nove cene komunalnih storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ki so izračunane na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/2019) in veljajo od 1. 6. ... Podrobneje

Letni program kulture v Občini Cerkno za leto 2023

petek, 26. maj, 2023Na podlagi 7. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14 in 75/15) ter 9. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07-UPB1 s spremembami) je Občinski svet Občine Cerkno na svoji 7. redni seji dne 18. 5. 2023 sprejel LETNI PROGRAM KULTURE V OBČINI CERKNO ZA LETO 2023.

Arhiv javnih naročil, razpisov in sporočil za javnost najdete na tej povezavi.