UKOM: Koronavirus - ukrepi in zaščita

Izvajanje ukrepov v občini Cerkno za preprečevanje širjenja COVID-19

admin Koronavirus COVID-19, Novice

V trenutni situaciji epidemije koronavirusa v Republiki Sloveniji je v veljavi niz državnih odredb, ki vplivajo na življenje občanov. Vse, ki so jih in jih še bodo posamezna ministrstva sprejela, bomo v času izrednih ukrepov dodajali v to objavo, s čimer želimo občanov olajšati iskanje navodil, ki se jih je potrebno držati do nadaljnega. V veljavi od 12. marca: Odredba o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih Odredba o omejitvi določenih pravic zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev Odredba o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije V veljavi od 11. marca od 18. ure Odredba o začasnih ukrepih za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) Odredba o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo iz Italijanske republike zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni V veljavi od 10. marca od 16. ure Odredba o prepovedi zbiranja na določenih športnih in drugih dogodkih na javnih mestih na prostem V veljavi od 9. marca Odredba o prepovedi zbiranja na javnih prireditvah v javnih prostorih zaprtega tipa v Republiki Sloveniji.

Zaradi izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID19, bo v vzgojno-izobraževalnih zavodih na podlagi sklepa Vlade RS št. 18100-7/2020/2 in odredbe ministra za zdravje začasno prepovedano zbiranje ljudi v šolah in vrtcih. To pomeni, da se vzgojno-izobraževalna dejavnost od ponedeljka, 16. marca 2020, do najmanj nedelje, 29. marca 2020, v vrtcih in šolah ne bo izvajala in obe ustanovi v Cerknem žal ostajata zaprti. Le na ta način bomo lahko dosledno izvajali ukrep in poskrbeli za zdravstveno varstvo otrok in zaposlenih ter preprečili širitev virusnega obolenja.

V prvem tednu izvajanja ukrepa bomo na elektronskih naslovih obcina@cerkno.si in info@os-cerkno.si zbirali podatke o morebitnih potrebah glede zagotavljanja varstev otrok zaposlenih v tistih sektorjih, ki so nujno potrebni za nemoteno delovanje družbe. To velja za sektorje, v katerih sta zaposlena oba starša (zdravstvo, energetika, oskrba, komunala, varnost) in resnično ni druge možnosti za organizacijo varstva otrok. V zvezi z varstvom otrok zaposlenih v ZD Idrija in ZP Cerkno je protokol med vodstvi zavodov in občino že konkretno dorečen.

V zvezi s tem sklepom Gasilska zveza Cerkno do nadaljnjega prepoveduje zadrževanje in organizacijo vseh dogodkov v gasilskih domovih. Enaka odločitev velja za vse ostale javne objekte v Občini Cerkno. Ukrep je namenjen preprečevanju širjenja okužbe.

Prav tako bo od vključno sobote, 14. 3. 2020, do preklica zaprt zbirni center za komunalne odpadke Cerkno.

Koordinacija vseh deležnikov, ki so vključeni v sistem zaščite in reševanja, poteka na občini. O vseh ukrepih in sprejetih odločitvah vas bomo sproti obveščali.

Naprošamo vas, da spremljate spletne strani vseh ustanov, preko katerih vas bomo informirali o vseh nadaljnjih ukrepih (www.cerkno.si, www.os-cerkno.si, www.zd-idrija.si). Pozivamo vse občanke in občane, da spremljate tudi uradne spletne strani NIJZ (www.nijz.si) in po svojih najboljših močeh poskrbite za svojo lastno varnost in varnost najbližjih.

Občina Cerkno
Gašper Uršič, župan

Osnovna šola Cerkno
Mitja Dežela, ravnatelj

Izvajanje ukrepov v občini Cerkno – COVID-19 (.pdf datoteka)