novice_2020_covid_19_klicne_stevilke_za_prebivalce_slo

SPREMEMBA: Izvajanje ukrepov v občini Cerkno za preprečevanje širjenja COVID-19 (15. 3. 2020)

admin Koronavirus COVID-19, Novice

Gašper Uršič, župan Občine Cerkno poziva vse javne in zasebne ustanove na področju Občine Cerkno, da strogo sledijo priporočilom in napotkom ministrstev. Na Občini Cerkno se redno sestaja tudi štab civilne zaščite, ki sproti prilagaja preventivni načrt delovanja glede na znane informacije v zvezi z okužbo.

Vse občane tako še enkrat pozivamo, naj:

  • omejijo oziroma se odpovedo vsakršnemu druženju;
  • v naslednjih tednih odpovedo vsa predvidena ali nepredvidena družinska in prijateljska srečanja, ki se jih udeležujejo ljudje z različnih delov Slovenije;
  • umivajo roke in se ne rokujejo;
  • omejijo telesne stike (objemanje, trepljanje …)
  • omejijo obiske trgovin in drugih javnih prostorov na najnujnejše in osnovne življenjske potrebščine nabavljajo v večjih časovnih razmikih, ne vsakodnevno;
  • spoštujejo navodila trgovcev in v trgovino vstopajo posamično oziroma v skladu z njihovimi navodili ter spoštujejo minimalno varnostno razdaljo;
  • skrbijo za minimalno varnostno razdaljo ob srečevanju z drugimi ljudmi;
  • razkužujejo roke;
  • ne kličejo na številko za klic v sili 113, ker se policija v trenutni situaciji odziva le na interventne zadeve.

OPOZORILO: Mladi ljudje bolezni v mnogih primerih niti ne zaznajo, a so ti glavni prenašalci okužbe do starejših nad 60 let, pri katerih pa je smrtnost izjemno visoka!

POZIV ZA LASTNIKE GOSTINSKIH IN DRUGIH LOKALOV: Lastnike gostinskih in drugih lokalov pozivamo, da v skladu z napovedanimi uredbami omejijo delovni čas delovanja lokalov in se strogo držijo priporočenih navodil s strani NIJZ (www.nijz.si).

Vrata bosta sicer s ponedeljkom zaprla Osnovna šola Cerkno in vrtec Cerkno, svoje dejavnosti so omejili tudi Občina Cerkno, Cerkljanski muzej, Bevkova knjižnica Cerkno in Zdravstvena postaja Cerkno. Še vedno velja prepoved zadrževanja in organizacija vseh dogodkov v gasilskih domovih. Enaka odločitev velja za vse ostale javne objekte v Občini Cerkno. Do preklica je zaprt tudi zbirni center za komunalne odpadke Cerkno.

Na elektronskih naslovih obcina@cerkno.si in info@os-cerkno.si zbiramo podatke o morebitnih potrebah glede zagotavljanja varstev otrok zaposlenih v tistih sektorjih, ki so nujno potrebni za nemoteno delovanje družbe. To velja za sektorje, v katerih sta zaposlena oba starša (zaposleni v zdravstvu, policiji, vojski, zaporih, komunalnih službah, živilskih trgovinah, lekarnah, domovih za ostarele, redarstvih in službah civilne zaščite) in resnično ni druge možnosti za organizacijo varstva otrok. V zvezi z varstvom otrok zaposlenih v ZD Idrija in ZP Cerkno je protokol med vodstvi zavodov in občino že konkretno dorečen.

SPREMEMBA: Preklic organizacije nujnega varstva otrok

V obdobju razglašene epidemije koronavirusa v Republiki Sloveniji je Vlada RS za področje vzgoje in izobraževanja danes izdala nov odlok, s katerim bo prenehala veljati odredba, ki je dovoljevala organiziranje nujnega varstva otrok. Vse šole in vrtci bodo od 16. marca 2020 do preklica zaprti. Novi odlok ne dovoljuje več organizacije nujnega varstva otrok v prostorih VIZ zavodov, prepoved pa velja do prenehanja razlogov zanjo, kar bo ugotovila vlada s sklepom, ki ga bo objavila v Uradnem listu RS.

Tako zavod OŠ Cerkno, kakor tudi Občina Cerkno bosta na elektronskih naslovih (obcina@cerkno.si in info@os-cerkno.si) še vedno zbirala informacije o potrebah po nujnem varstvu otrok. Te bomo uskladili med pristojnimi službami in iskali nadaljnje rešitve v oblikah, ki jih stroka in trenutne možnosti dovoljujejo.

Naprošamo vas, da spremljate spletne strani vseh ustanov, preko katerih vas bomo informirali o vseh nadaljnjih ukrepih (www.cerkno.siwww.os-cerkno.si, www.zd-idrija.si). Pozivamo vse občanke in občane, da spremljate tudi uradne spletne strani NIJZ (www.nijz.si) in po svojih najboljših močeh poskrbite za svojo lastno varnost in varnost najbližjih.

Koordinacija vseh deležnikov, ki so vključeni v sistem zaščite in reševanja, poteka na občini. O vseh ukrepih in sprejetih odločitvah vas bomo sproti obveščali.

Gašper Uršič

župan