novice_2013_igradnja_vcc

Izgradnja Večnamenskega centra Cerkno se uspešno nadaljuje

admin Novice

Že pred časom je Občina Cerkno vložila vlogo na razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, za pridobitev sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in sicer za rekonstrukcijo starega dijaškega doma. Zgrajen večnamenski center bo v 57 odstotkih namenjen za potrebe kulturne dejavnosti in društev, preostali delež pa za gostinsko – hotelsko dejavnost, za katero bo morala občina pridobiti najugodnejšega najemnika.

Od podpisa pogodbe z izbranim izvajalcem SGP Zidgrad Idrija teče že drugi mesec obnove, v tem času je občina pridobila 924.000 evrov sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Občina je za izplačilo sredstev, na Ministrstvo za gospodarski razvoj, vložila prvi zahtevek. Po opravljeni kontroli, ki je zajemala pregled celotne dokumentacije, investicijskega programa, gradbenega dovoljenja, javnega razpisa za pridobitev izvajalca, je občina 19. novembra prejela sklep, da je z dokumentacijo vse v redu. Prvi zahtevek bo izplačan skoraj v celoti, preostanek pa bo urejen z zahtevki v naslednjem letu.

Občina Cerkno redno spremlja gradnjo, ki jo izvaja SGP Zidgrad Idrija in je z realizacijo zadovoljna. Zaposleni na občini so s svojim vestnim delom prispevali ogromen in neprecenljiv delež, da celoten projekt poteka po načrtu. Zaključek gradnje je predviden do 31. maja 2014.