novice_2017_prenova_os_cerkno

INVESTICIJA »ENERGETSKA SANACIJA IN PRENOVA OŠ CERKNO« SE LAHKO PRIČNE

admin Novice

V tem tednu je župan Občine Cerkno, g. Jurij Kavčič, z Ministrstvom za infrastrukturo podpisal pogodbo o sofinanciranju projekta »Energetska sanacija in prenova stavbe Osnovne šole Cerkno«. S podpisom pogodbe so izpolnjeni vsi pogoji, da se lahko prične z gradbenimi deli na objektu. Na osnovi javnega razpisa je bil že izbran tudi izvajalec gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, to je podjetje Dema plus d.o.o. iz Ljubljane. Celotna vrednost investicije znaša 787.355 EUR, višina sofinanciranja iz evropske kohezijske politike pa bo 242.585 EUR. Investicija se bo izvajala v dveh letih in bo predvidoma zaključena avgusta 2018.

______________________________________________________________________________________________________
Operacija je sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju.