novice_2020_intervju_z_ravnateljem_os_cerkno_01

INTERVJU z ravnateljem OŠ Cerkno: “Šola je in bo ostala zanimiva!”

admin Koronavirus COVID-19, Novice

V šolske klopi se 1. septembra ob upoštevanju epidemioloških ukrepov vračajo vsi šolarji. Ravnatelj Osnovne šole Cerkno Mitja Dežela o tem, kako so se prilagodili novim okoliščinam.

Bodo prvega septembra v šolske klopi sedli vsi učenci?

Vsi od prvega do devetega razreda in zaenkrat glede tega s strani MIZŠ in NIJZ ni bilo posredovanih nobenih omejitev. S prvim septembrom bo šolski prag tako prestopilo 359 učencev, od tega 32 prvošolčkov na matični šoli in ena prvošolka na podružnični šoli v Šebreljah. Letos bo naša edina podružnica sprejela pet učencev v kombiniranem oddelku. Bomo pa seveda vsi morali upoštevati določena higienska priporočila NIJZ, kot smo jih že ob koncu lanskega šolskega leta.

Bo program vzgojno-izobraževalnih aktivnosti okrnjen?

Na naši šoli se bodo izvajale vse predvidene VIZ aktivnosti, tako iz rednega oziroma predpisanega kot razširjenega programa. V primeru slabšanja epidemiološke slike in zaostrovanja razmer se bomo temu seveda prilagajali ter sproti obveščali naše učence in njihove starše.

Se bodo aktivnosti izvajale z določenimi omejitvami?

Učne aktivnosti bodo omejene v toliko, da ne bo prehajanja otrok med različnimi razredi. Pouk se bo izvajal po matičnih učilnicah, veljal bo strožji režim pri gibanju po šolskih prostorih in izvajanju kosil. V primeru, da bi prihajalo do združevanja skupin pri določenih aktivnosti (jutranje varstvo, podaljšano bivanje, izbirni predmeti, neobvezni izbirni predmeti, interesne dejavnosti), bomo poskrbeli za natančno evidentiranje učencev in zagotavljanje varnostne razdalje med učenci.

Poskušali bomo zadostiti čim več kriterijem NIJZ za izvajanje VIZ dela, zavedamo pa se, da ob prostorskih in kadrovskih omejitvah tega ne bo moč zagotoviti pri prav vseh dejavnostih. Na to opozarjajo tudi drugi ravnatelji po drugih šolah.

Katerih ukrepov se bodo morali učitelji in učenci držati?

V šolsko leto 2020/2021 vstopamo po t. i. modelu B. To pomeni, da bodo v šolske klopi sedli vsi učenci, pouk pa se bo izvajal po začrtanem programu, a z določenimi omejitvami. Te so v našem primeru vezane predvsem na izvajanje pouka in oblikovanje manjših skupin, kjer je to mogoče. Vzpostavili smo izvedbeni sistem, ki zmanjšuje prehajanje otrok med učilnicami, s katerim poskušamo omejiti mešanje učencev in posledično zmanjšati možnost širjenja virusa med posameznimi generacijami otrok.

Če bi prišlo do primera virusnega obolenja, ne bi zaprli celotne šole, temveč bi iz VIZ izločili le določene oddelke ali skupine otrok. Pri nekaterih učnih aktivnosti je to izvedljivo. Kjer ni, bomo poskrbeli za varnostne razdalje in zaščitne maske.

Zaščitnih mask učenci v razredih ne potrebujejo, jih pa potrebujejo učenci od 6. do 9. razreda med gibanjem po šoli ali prehajanjem k izbirnim predmetom, na kosilo ali v podaljšano bivanje. Šolarji vozači jih morajo nositi tudi na avtobusih, za kar morajo poskrbeti njihovi starši. Učitelji nosijo maske med gibanjem po šolskih hodnikih oziroma pri prehajanju med učilnicami. Uporabljajo jih tudi v razredu, v kolikor gre za individualno pomoč učencu oziroma je razdalja med njima manjša od 1,5 m. Talne označbe bodo na vseh tistih mestih, kjer je potrebno ohranjati razdaljo med učenci in se med njimi vzpostavi čakalna vrsta, na primer pri vstopanju v garderobo, jedilnico, knjižnico … Glede razkuževanja veljajo priporočila NIJZ in se jih bomo dosledno držali (razkuževanje določenih površin v dopoldanskem času: kljuke, ograje, razkuževanje površin za malice in kosila ter intenzivnejše razkuževanje in čiščenje površin v času izvajanju pouka).

Menite, da bodo ukrepi močno omejevali kakovost izvajanja dejavnosti?

Vsi omejeni ukrepi bodo do neke mere ohromili delovanje šole. Zmanjšan bo eden izmed najpomembnejših elementov, ki jih lahko poleg učenja ponudi šola, to je medsebojno druženje. Ohromljena bosta stik s širšo lokalno skupnostjo in izvedba različnih prireditev, ki jo bomo morali prilagoditi trenutnim okoliščinam. Zaradi določenih ukrepov bo omejeno tudi pedagoško delo, vendar se bomo potrudili po najboljših močeh, da z uvedbo določenih novih inovativnih izobraževalnih procesov ohranimo kakovost podajanja učne snovi. Lansko šolsko leto nas je brez dvoma opremilo z izkušnjami, ki nas bodo spremljale tudi v šolskem letu 2020/2021 in verjamemo, da nam bo skupaj uspelo. Šola mora in tudi bo ostala zanimiva!

So učenci in njihovi starši prejeli navodila v povezavi z ukrepi?

Vse potrebne informacije smo za učence in njihove starše objavili na šolski spletni strani www.os-cerkno.si na POVEZAVI. Za starše otrok, ki bodo obiskovali 10. oddelek vrtca v prostorih OŠ Cerkno, pa so informacije objavljene tudi TUKAJ.

***

Fotografija je simbolična. Vir: Pixabay, Rawpixel.com