Informativno gradivo o obveznem odstranjevanju pelinolistne ambrozije

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Na Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo raslin (UVHVVR) smo se v letu 2018 na podlagi različnih pobud ponovno odločili za širšo akcijo obveščanja o obveznem odstranjevanju pelinolistne ambrozije. Kljub izvedenim številnim aktivnostim za ozaveščanje ljudi o tej problematiki, se vsi imetniki zemljišč še vedno ne zavedajo, da so dolžni sami poskrbeti za pravočasno odstranjevanje ambrozije na svojem zemljišču.

V Sloveniji je mogoče najti pelinolistno ambrozijo tečkovno skoraj po vsej državi, yaraščenost s to škodljivo rastlino pa se povečuje. Ker je ambrozija nezahtevna glede rastnih razmer, se pogosto pojavlja na zapuščenih in neobdelanih površinah oziroma tam, kjer je zaradi gradnje ali drugih vzrokov prišlo do večjih premikov zemlje. Največ je najdemo ob cestah, železniških progah, ob bregovih rek in potokov, na zapuščenih obdelovalnih ali stavbnih zemljiščih ter na slabo komunalno urejenih javnih in drugih površinah. Od tam se širi tudi na kmetijska zemljišča. Preprečevanje njenih škodljivih vplivov je mogoče le z doslednim odstranjevanjem in preprečevanjem njenega cvetenja oziroma tvorbe semen, s katerimi se širi.

Številne slovenske občine so že zaznale problem, imenovan ambrozija in že izvajajo aktivnosti v zvezi z obveščanjem in odstranjevanjem te škodljive rastline. Ker je odstranjevanje ambrozije obveznost posameznega imetnika zemljišča (lastnik, najemnik, upravljalec), je obveščanje in ozaveščanje imetnikov zemljišč o njihovih obveznostih zelo pomembno. Z  akcijo ozaveščanja želimo pomagati in vzpodbuditi tudi ostale občine, da bi tej problematiki namenile več pozornosti. Stalno obveščanje in opozarjanje različnih deležnikov na nujnost pravočasnega odstranjevanja ambrozije in s tem preprečevanja oziroma zmanjšanja širjenje te škodljive rastline je ključnega pomena za uspeh.

Več informacij o ambroziji in priporočilih za zatiranje ambrozije na kmetijskih in nekmetijskih zemljiščih lahko najdete tudi na spletni strani Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin: Škodljive rastline