COVID-19 - TESTIRANJE

[HITRO TESTIRANJE] Torki in četrtki med 10:30 in 14:30

admin Koronavirus COVID-19, Novice

V ZD Idrija izvajajo testiranje s hitrimi antigenskimi testi (HAGT) za splošno populacijo. Testiranje je brezplačno za posameznike, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2, s katero so določene osebe, za katere strošek testiranja s hitrim antigenskim testom krije proračun Republike Slovenije. Vsi, ki ste v skladu z uredbo upravičeni do brezplačnega testiranja, morate to na lokaciji testiranja izkazati z verodostojno listino (potrdilo delodajalca, zdravniško potrdilo, ipd.).
Za vse ostale je testiranje plačljivo. Cena posameznega testiranja je 12 EUR. Storitev testiranja se plača na samem mestu testiranja – možno je plačilo z gotovino.
Osnovni pogoj za udeležbo na testiranju je, da ste zdravi. S seboj je potrebno imeti zdravstveno izkaznico in osebni dokument.
Termini testiranja
Cerkno, v prostorih Večnamenskega centra Cerkno/CŠOD:
Ob torkih, med 10:30 in 14:30.
Ob četrtkih, med 10:30 in 14:30.
Idrija, v prostorih podhoda Magazin:
Ob ponedeljkih, med 8:00 in 14:30.
Ob sredah, med 10:00 in 14:30.
Ob petkih, med 10:00 in 14:30.