Druga javna dražba večnamenskega objekta Želin

admin Obvestila

Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno, skladno z določbami 50. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18, v nadaljevanju ZSPDSLS-1) ter določbami 13., 14. in 15. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja JAVNO DRAŽBO ZA PRODAJO NEPREMIČNINE – DELA STAVBE.

Podrobneje v priponkah spodaj.

Druga javna dražba večnamenskega objekta Želin (.pdf datoteka)
Druga javna dražba večnamenskega objekta Želin – priloga 1 (.pdf datoteka)