Dokončna prednostna lista za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v občini Cerkno

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11 in 47/14), in Javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v občini Cerkno, ki je bil javno objavljen dne 31.1.2018 na spletni strani Občine Cerkno, Radiu Odmev in oglasni deski občine, Občina Cerkno objavlja

DOKONČNO PREDNOSTNO LISTO

za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v občini Cerkno.

V prilogi dokončna prednostna lista.