Člani komisije ter prejemniki in višina sredstev – JR Kmetijstvo 2017

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi, Obvestila

Objavljamo Sklep o začetku postopka javnega razpisa za dodelitev državnih pomoči ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Cerkno v letu 2017 ter imenovanju Strokovne komisije za pripravo razpisnih kriterijev in vlog ter Zapisnik Strokovne komisije za pripravo razpisnih kriterijev in obravnavo vlog.

Podrobneje o javnem razpisu najdete na tej povezavi.