novice_2020_visit_cerkno_panorama

Cerkno uspešno na javnem razpisu za promocijo turistične ponudbe

admin Novice

V drugi polovici lanskega leta je Cerkno postalo vodilna destinacija slovenskega turizma ter se tako postavilo ob bok preostalim 34 vodilnim destinacijam, ki so v skladu s Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 – 2021 opredeljene kot ključni subjekti slovenskega turizma na destinacijski ravni.

V okviru umestitve med vodilne destinacije slovenskega turizma je LTO Laufar Cerkno junija oddal prijavo na javni razpis Slovenske turistične organizacije, z naslovom »Za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije v letu 2020«.  Uspešna prijava na razpis je destinaciji zagotovila sofinanciranje v višini 16.200,00 EUR, ki jih bo LTO Laufar Cerkno, v skladu s terminskim načrtom, namenil izvedbi treh promocijskih aktivnosti.

V času trajanja projekta (do konca leta 2020) bodo izvedli snemanje promocijskega videa destinacije, vzpostavili sodelovanje z vplivnežem (»influencerjem«) ter promovirali turistično ponudbo destinacije s pomočjo digitalne kampanje tako na slovenskem kot tudi na dveh tujih trgih. Pri izvedbi promocijskih aktivnosti bo poudarek na krepitvi in dvigu prepoznavnosti nosilnih turističnih produktov z višjo dodano vrednostjo, ki so namenjeni zlasti zahtevnim obiskovalcem, ter promociji elementov trajnostne naravnanosti turističnih produktov.

LTO Laufar Cerkno v skladu s programom dela za leto 2020 nadaljuje z začrtanimi aktivnostmi tako na področju razvoja kot tudi spodbujanja prepoznavnosti bogate in raznolike turistične ponudbe na Cerkljanskem.