Cenik oglaševanja v občinskem glasilu Cerkljanske novice

admin Obvestila

Cerkljanske novice so občinsko glasilo občine Cerkno. Glasilo izhaja praviloma štirikrat letno, vendar se v posameznem proračunskem letu število izidov lahko poveča ali zmanjša. Glasilo lahko izide tudi kot dvojna številka ali izredna številka.

 1. Cenik oglasnega prostora:
Vrsta Cena brez DDV Cena z DDV
• notranja stran – cela stran 230,00 € 280,60 €
• notranja stran – polovica strani 140,00 € 170,80 €
• notranja stran – četrtina strani 80,00 € 97,60 €
• notranja stran – osmina strani 55,00 € 67,10 €
• zahvala 45,00 € 54,90 €
• predstavitveni članek *

** Predstavitveni članek v obsegu do polovice tipkane strani je brezplačen, v kolikor pa je daljši od predpisanega, pa njegova cena znaša 50% oglasnega prostora.

 1. Oblikovanje oglasa:
 • Cerkljanske novice objavljajo oglase v barvnem ali črno belem tisku,
 • oglas na ovitku časopisa ni mogoč,
 • oglas poslan za objavo mora biti oblikovan in v skladu z zgoraj predpisanimi dimenzijami in sledečimi tehničnimi zahtevami: format pdf ali jpg, besedilo naj bo v krivuljah, fotografije pa visokoresolucijske (najmanj 300dpi),
 • oglas je potrebno oddati izključno v elektronski obliki na e-poštni naslov uredništva (info@cerkljanskenovice.si) do roka, ki je predviden za oddajo pisnih prispevkov.
 1. Zahvale:
 • objave zahval so izključno v črno-belem tisku,
 • obseg besedila mora biti primeren za objavo,
 • priložena fotografija mora biti primerna in v visoki resoluciji (najmanj 300dpi).
 1. Uredniška politika:
 • za resničnost objavljenih podatkov v oglasih in promocijskih sporočilih odgovarja naročnik oglasa,
 • uredništvo si pridržuje pravico do zavrnitve oglasa za objavo, v kolikor ta ni v skladu s Slovenskim oglaševalskim kodeksom,
 • v kolikor se naročnik oglasa ne odloči za objavo, mora naročilo oglasa preklicati najpozneje na dan roka za oddajo prispevkov.

Ta cenik stopi v veljavo 2.7.2020.