Lokalne volitve 2010

admin Volitve

V spodnjih povezavah najdete dokumentacijo za lokalne volitve 2010. Občinska volilna komisija v skladu z 78. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3 in 45/08) poziva volivce, ki so na dan glasovanja odsotni, da lahko glasujejo na volišču za predčasne volitve, ki je v prostorih Občinske uprave Občine Cerkno, Bevkova ulica 9, Cerkno. Volišče bo …

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest na območju občine Cerkno za volilno kampanjo za izvedbo volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament dne 7.6.2009

admin Volitve

OBČINA CERKNO ŽUPAN Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZpolS-D in 105/08 – odločba US) in 7. člena Statuta občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07), objavljam P O G O J E ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST NA OBMOČJU OBČINE CERKNO ZA VOLILNO KAMPANJO ZA IZVEDBO …

Poročilo o izidu nadomestnih volitev v KS Orehek

admin Volitve

Občinska volilna komisija občine Cerkno objavlja skladno z 90. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3) naslednje POROČILO O IZIDU VOLITEV ZA ČLANE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI OREHEK Na nadomestnih volitvah dne 21.10.2007 so bili v svet krajevne skupnosti OREHEK izvoljeni: SABINA ŠORLI roj. 06.11.1974 Jesenica 24 DUŠAN TROHA roj. 04.02.1955 Jesenica 1a IVAN PAJNTAR roj. …