Lokalne volitve 2014

admin Volitve

V spodnjih povezavah najdete dokumentacijo za lokalne volitve 2014. Občinska volilna komisija Občine Cerkno obvešča vse volivce, da bo volišče za predčasno glasovanje odprto v sejni sobi občinske uprave 1.10.2014 od 7. do 19. ure. OBVESTILO – Kandidatura in podpora kandidatom za člane sveta krajevne skupnosti Obveščamo vas, da lahko glede na določbo 109. člena Zakona o lokalnih volitvah v …

Volitve predsednika republike-pogoji za plakatiranje

admin Volitve

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZpolS-D in 11/11) in 7. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07), objavljam P O G O J E ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST NA OBMOČJU OBČINE CERKNO ZA VOLILNO KAMPANJO ZA VOLITVE PREDSEDNIKA REPUBLIKE DNE 11.11.2012 Občina Cerkno …

Plakatiranje-predčasne volitve poslancev v Državni zbor RS

admin Volitve

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZpolS-D, 105/08 – odločba US, 11/11 in 28/11 – odločba US) in 7. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07), objavljam P O G O J E ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST NA OBMOČJU OBČINE CERKNO ZA VOLILNO KAMPANJO …

Plakatiranje-referendumi 5.6.2011

admin Volitve

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZpolS-D in 105/08 – odločba US) in 7. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07), objavljam P O G O J E za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest na območju Občine Cerkno za volilno kampanjo pri zakonodajnem referendumu dne 5.6.2011