Motena vodooskrba – Travnik

admin Vodooskrba

Občina Cerkno obvešča uporabnike priključene na javni vodovod na Travniku, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju v torek, 3. marca 2015 med 8. in 13. uro prekinjena vodooskrba. Po končanih delih priporočamo, da očistite mrežice in druge nastavke na pipah ter temeljito izperete hišno vodovodno omrežje. Zahvaljujemo se za razumevanje.

Motena vodooskrba – Vodovod Jazne

admin Vodooskrba

Občina Cerkno obvešča uporabnike priključene na javni vodovod JAZNE, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju v torek 24., sredo 25. in četrtek 26. februarja 2015 med 8. in 11. uro prekinjena vodooskrba. Po končanih delih priporočamo, da očistite mrežice in druge nastavke na pipah ter temeljito izperete hišno vodovodno omrežje. Zahvaljujemo se za razumevanje.

Obvestilo o obveznem prekuhavanju pitne vode iz vodovodov v upravljanju Občine Cerkno – februar 2015

admin Vodooskrba

Upravljavec javnega vodovoda je dolžan zagotavljati skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode. Na sistemih brez priprave oz. dezinfekcije, kjer se pojavlja stalna ali občasna mikrobiološka onesnaženost pitne vode, je edini možen ukrep prekuhavanje vode pred uporabo v prehranske namene. Ukrep obveznega prekuhavanja vode, kot zaenkrat edini možni način zagotavljanja trajne oz. stalne mikrobiološke neoporečnosti pitne vode tako do preklica še …

Zaščita pred zmrzaljo!

admin Vodooskrba

Vsem uporabnikom vodovoda svetujemo, da poskrbijo za ustrezno toplotno zaščito vodovoda, občasno preverijo stanje vodomera ter izpustijo vodo iz vodovodne napeljave povsod tam, kjer je ta izpostavljena mrazu. Mraz je najpogostejši krivec za okvare vodomerov, kadar ti niso ustrezno zaščiteni pred zmrzaljo! Ko voda zmrzne, poveča volumen in posledično poškoduje vodomer in priključno cev. Občina Cerkno ne more prevzemati odgovornosti …

Motena vodooskrba – Poče

admin Vodooskrba

Občina Cerkno obvešča uporabnike priključene na javni vodovod POČE, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju v ponedeljek, 22., in v torek, 23. decembra 2014, med 7.30 in 10.30 prekinjena vodooskrba. Po končanih delih priporočamo, da očistite mrežice in druge nastavke na pipah ter temeljito izperete hišno vodovodno omrežje. Zahvaljujemo se za razumevanje.

Poziv Ministrstva za okolje in prostor za sodelovanje javnosti

admin Vodooskrba

Ministrstvo za okolje in prostor je na svoji spletni strani objavilo dokument Pomembne zadeve upravljanja voda na vodnem območju Donave in Jadranskega morja, ki podaja pregled nad zaznanimi okoljskimi problemi na področju upravljanja voda. Dokument je namenjen šestmesečnemu posvetovanju z javnostjo o pomembnih okoljskih problemih na vodah in je del procesa priprave Načrta upravljanja voda za vodni območji Donave in …