Motena vodooskrba – Planina

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila, Vodooskrba

Uporabnike priključene na javni vodovod Planina obveščamo, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju v soboto 15. julija 2017 med 8. in 12. uro prekinjena vodooskrba. Po končanih delih priporočamo, da očistite mrežice in druge nastavke na pipah ter temeljito izperete hišno vodovodno omrežje. Zahvaljujemo se za razumevanje.

Motena vodooskrba – Trebenče

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila, Vodooskrba

Uporabnike priključene na javni vodovod Trebenče obveščamo, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju v sredo 5. julija 2017 med 7.30 in 12. uro prekinjena vodooskrba. Po končanih delih priporočamo, da očistite mrežice in druge nastavke na pipah ter temeljito izperete hišno vodovodno omrežje. Zahvaljujemo se za razumevanje.

Prva vgradnja vodomera

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila, Vodooskrba

Skladno z Odlokom o oskrbi s pitno vodo v Občini Cerkno (Ur. l. RS, št. 63/16) izvede montažo vodomera, razen zemeljskih in ureditvenih del (ureditev jaška), upravljavec oziroma s soglasjem upravljavca za taka dela usposobljen izvajalec, na stroške uporabnika. Podrobneje o tem na tej povezavi.

Obvestilo o obveznem prekuhavanju pitne vode iz vodovodov v upravljanju Občine Cerkno

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila, Vodooskrba

Upravljavec javnega vodovoda je dolžan zagotavljati skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode. Na sistemih brez priprave oz. dezinfekcije, kjer se pojavlja stalna ali občasna mikrobiološka onesnaženost pitne vode, je edini možen ukrep prekuhavanje vode pred uporabo v prehranske namene. Ukrep obveznega prekuhavanja vode, kot zaenkrat edini možni način zagotavljanja trajne oz. stalne mikrobiološke ustreznosti pitne vode tako do preklica še …

Motena vodooskrba – Trebenče

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila, Vodooskrba

Uporabnike priključene na javni vodovod Trebenče obveščamo, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju v sredo 14. junija 2017 med 7.30 in 12. uro prekinjena vodooskrba. Po končanih delih priporočamo, da očistite mrežice in druge nastavke na pipah ter temeljito izperete hišno vodovodno omrežje. Zahvaljujemo se za razumevanje.