Javna razgrnitev Pravilnika o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javne kanalizacije na območju Občine Cerkno

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi, Seje občinskega sveta

Objavljamo predlog Pravilnika o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javne kanalizacije na območju Občine Cerkno za obravnavo na Občinskem svetu Občine Cerkno. Najkasneje do 18. januarja 2017 se lahko na elektronski naslov obcina@cerkno.si oz. po pošti na naslov: Občina Cerkno Bevkova ulica 9 5282 Cerkno podajo pripombe na predlog pravilnika.

Javna razgrnitev Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Cerkno

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi, Seje občinskega sveta

Objavljamo predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Cerkno za drugo obravnavo na Občinskem svetu Občine Cerkno. Najkasneje do 18. januarja 2017 se lahko na elektronski naslov obcina@cerkno.si oz. po pošti na naslov: Občina Cerkno Bevkova ulica 9 5282 Cerkno podajo pripombe na predlog odloka.

Javna razgrnitev Odloka o rabi javnih površin v Občini Cerkno

admin Seje občinskega sveta

Objavljamo predlog Odloka o rabi javnih površin v Občini Cerkno za drugo obravnavo na Občinskem svetu Občine Cerkno. Najkasneje do 12. septembra 2016 se lahko na elektronski naslov obcina@cerkno.si oz. po pošti na naslov Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno podajo pripombe na predlog odloka. Odlok o rabi javnih površin v Občini Cerkno

Javna razgrnitev Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Cerkno

admin Seje občinskega sveta

Objavljamo predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Cerkno za drugo obravnavo na Občinskem svetu Občine Cerkno. Najkasneje do 12. septembra 2016 se lahko na elektronski naslov obcina@cerkno.si oz. po pošti na naslov Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno podajo pripombe na predlog odloka. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Cerkno