22. seja Občinskega sveta Občine Cerkno – januar 2021

admin Seje občinskega sveta

Številka: 900-001/2021 Datum: 22. 1. 2021 Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020) sklicujem 22. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno, ki bo v torek 2. februarja 2021 ob 18:00 uri preko video konferenčne povezave v aplikaciji Zoom Meetings. Predlagam naslednji dnevni red: Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda Sprejem zapisnika in …

21. seja Občinskega sveta Občine Cerkno – december 2020

admin Seje občinskega sveta

Številka: 900-0014/2020 Datum: 17. 12. 2020 Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020) sklicujem S K L I C U J E M 21. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno, ki bo v ponedeljek 28. decembra 2020 ob 18:00 uri preko video konferenčne povezave v aplikaciji Zoom Meetings. Predlagam naslednji d n e v …

20. seja Občinskega sveta Občine Cerkno – december 2020

admin Seje občinskega sveta

Številka: 900-0013/2020 Datum: 26. 11. 2020 Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 94/08 in 94/14) S K L I C U J E M 20. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno, ki bo v torek 8. decembra 2020 ob 18:00 uri preko video konferenčne povezave v aplikaciji Zoom Meetings. Predlagam naslednji d n e …

19. seja Občinskega sveta Občine Cerkno – november 2020

admin Seje občinskega sveta

Številka: 900-0012/2020 Datum: 30. 10. 2020 Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 94/08 in 94/14) S K L I C U J E M 19. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno, ki bo v ponedeljek 9. novembra 2020 ob 18:00 uri preko video konferenčne povezave v aplikaciji Zoom Meetings. Predlagam naslednji d n e …

18. seja Občinskega sveta Občine Cerkno – oktober 2020

admin Seje občinskega sveta

Številka: 900-0011/2020 Datum: 12. 10. 2020 Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 94/08 in 94/14) S K L I C U J E M 18. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno, ki bo v torek 20. oktobra 2020 ob 18:00 uri preko video konferenčne povezave v aplikaciji Zoom Meetings. Predlagam naslednji d n …