Javna razgrnitev Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Cerkno

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi, Seje občinskega sveta

Objavljamo predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Cerkno za drugo obravnavo na Občinskem svetu Občine Cerkno. Najkasneje do 18. januarja 2017 se lahko na elektronski naslov obcina@cerkno.si oz. po pošti na naslov: Občina Cerkno Bevkova ulica 9 5282 Cerkno podajo pripombe na predlog odloka.

Javna razgrnitev Odloka o rabi javnih površin v Občini Cerkno

admin Seje občinskega sveta

Objavljamo predlog Odloka o rabi javnih površin v Občini Cerkno za drugo obravnavo na Občinskem svetu Občine Cerkno. Najkasneje do 12. septembra 2016 se lahko na elektronski naslov obcina@cerkno.si oz. po pošti na naslov Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno podajo pripombe na predlog odloka. Odlok o rabi javnih površin v Občini Cerkno

Javna razgrnitev Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Cerkno

admin Seje občinskega sveta

Objavljamo predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Cerkno za drugo obravnavo na Občinskem svetu Občine Cerkno. Najkasneje do 12. septembra 2016 se lahko na elektronski naslov obcina@cerkno.si oz. po pošti na naslov Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno podajo pripombe na predlog odloka. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Cerkno