6. seja Občinskega sveta Občine Cerkno – junij 2019

admin Seje občinskega sveta

Številka: 900-0005/2019 Datum: 19. 06. 2019 Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 94/08 in 94/14) S K L I C U J E M 6. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno, ki bo v četrtek 27. junija 2019 ob 17. uri v sejni sobi Občine Cerkno, Bevkova ul. 9. Predlagam naslednji d n …

4. seja Občinskega sveta Občine Cerkno – april 2019

admin Seje občinskega sveta

Številka: 900-0003/2019 Datum: 17. 04. 2019 Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 94/08 in 94/14) S K L I C U J E M 4. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno, ki bo v četrtek 25. aprila 2019 ob 17. uri v sejni sobi Občine Cerkno, Bevkova ul. 9. Predlagam naslednji d n …

1. seja Občinskega sveta Očine Cerkno – december 2018

admin Seje občinskega sveta

Številka: 900-0007/2018 Datum: 11. 12. 2018 Na podlagi 7. in 8. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 94/08 in 94/14) S K L I C U J E M 1. (konstitutivno) sejo Občinskega sveta Občine Cerkno, ki bo v četrtek 20. decembra 2018 ob 18. uri v sejni sobi Občine Cerkno, Bevkova ul. 9. Predlagam naslednji …