1. seja Občinskega sveta Očine Cerkno – december 2018

admin Seje občinskega sveta

Številka: 900-0007/2018 Datum: 11. 12. 2018 Na podlagi 7. in 8. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 94/08 in 94/14) S K L I C U J E M 1. (konstitutivno) sejo Občinskega sveta Občine Cerkno, ki bo v četrtek 20. decembra 2018 ob 18. uri v sejni sobi Občine Cerkno, Bevkova ul. 9. Predlagam naslednji …

25. seja Občinskega sveta Občine Cerkno – maj 2018

admin Seje občinskega sveta

Številka: 900-0004/2018 Datum: 23.5.2018 Na podlagi 7. in 8. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 94/08 in 94/14) S K L I C U J E M 25. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno, ki bo v četrtek 31. maja 2018 ob 17. uri v sejni sobi Občine Cerkno, Bevkova ul. 9. Predlagam naslednji d n e …