27. seja Občinskega sveta Občine Cerkno – julij 2021

admin Seje občinskega sveta

Številka: 900-007/2021 Datum: 6. 7. 2021 Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020) sklicujem 27. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno, ki bo v sredo 14. julija 2021 ob 18:00 uri v sejni sobi Občine Cerkno v drugem nadstropju, Bevkova ulica 9, Cerkno. Predlagam naslednji dnevni red: Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega …

26. (izredna) seja Občinskega sveta Občine Cerkno – junij 2021

admin Seje občinskega sveta

Številka: 900-006/2021 Datum: 3. 6. 2021 Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020) sklicujem 26. (izredno) sejo Občinskega sveta Občine Cerkno, ki bo v ponedeljek 7. junija 2021 ob 20:00 uri preko video konferenčne povezave v aplikaciji Zoom Meetings. Predlagam naslednji dnevni red: Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda Rebalans št. …

25. seja Občinskega sveta Občine Cerkno – maj 2021

admin Seje občinskega sveta

Številka: 900-005/2021 Datum: 18. 5. 2021 Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020) sklicujem 25. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno, ki bo v četrtek 27. maja 2021 ob 18:00 uri preko video konferenčne povezave v aplikaciji Zoom Meetings (https://us02web.zoom.us/j/83778763191) Predlagam naslednji dnevni red: Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda Sprejem zapisnika …

23. seja Občinskega sveta Občine Cerkno – marec 2021

admin Seje občinskega sveta

Številka: 900-002/2021 Datum: 10. 3. 2021 Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020) sklicujem 23. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno, ki bo v četrtek 18. marca 2021 ob 18:00 uri preko video konferenčne povezave v aplikaciji Zoom Meetings (23. seja občinskega sveta https://us02web.zoom.us/j/81023745550) Predlagam naslednji dnevni red: Ugotovitev sklepčnosti in določitev …

22. seja Občinskega sveta Občine Cerkno – januar 2021

admin Seje občinskega sveta

Številka: 900-001/2021 Datum: 22. 1. 2021 Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020) sklicujem 22. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno, ki bo v torek 2. februarja 2021 ob 18:00 uri preko video konferenčne povezave v aplikaciji Zoom Meetings. Predlagam naslednji dnevni red: Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda Sprejem zapisnika in …

21. seja Občinskega sveta Občine Cerkno – december 2020

admin Seje občinskega sveta

Številka: 900-0014/2020 Datum: 17. 12. 2020 Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020) sklicujem S K L I C U J E M 21. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno, ki bo v ponedeljek 28. decembra 2020 ob 18:00 uri preko video konferenčne povezave v aplikaciji Zoom Meetings. Predlagam naslednji d n e v …