18. seja Občinskega sveta Občine Cerkno – oktober 2020

admin Seje občinskega sveta

Številka: 900-0011/2020 Datum: 12. 10. 2020 Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 94/08 in 94/14) S K L I C U J E M 18. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno, ki bo v torek 20. oktobra 2020 ob 18:00 uri preko video konferenčne povezave v aplikaciji Zoom Meetings. Predlagam naslednji d n …

Vabilo na 15. (dopisno) sejo Občinskega sveta

admin Seje občinskega sveta

Številka: 900-0007/2020 Datum: 27. 08. 2020 Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 94/08 in 94/14) S K L I C U J E M 15. (dopisno) sejo Občinskega sveta Občine Cerkno. Predlagam naslednji d n e v n i   r e d : ODLOK o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega …