20. seja Občinskega sveta Občine Cerkno – december 2020

admin Seje občinskega sveta

Številka: 900-0013/2020 Datum: 26. 11. 2020 Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 94/08 in 94/14) S K L I C U J E M 20. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno, ki bo v torek 8. decembra 2020 ob 18:00 uri preko video konferenčne povezave v aplikaciji Zoom Meetings. Predlagam naslednji d n e …

19. seja Občinskega sveta Občine Cerkno – november 2020

admin Seje občinskega sveta

Številka: 900-0012/2020 Datum: 30. 10. 2020 Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 94/08 in 94/14) S K L I C U J E M 19. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno, ki bo v ponedeljek 9. novembra 2020 ob 18:00 uri preko video konferenčne povezave v aplikaciji Zoom Meetings. Predlagam naslednji d n e …

18. seja Občinskega sveta Občine Cerkno – oktober 2020

admin Seje občinskega sveta

Številka: 900-0011/2020 Datum: 12. 10. 2020 Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 94/08 in 94/14) S K L I C U J E M 18. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno, ki bo v torek 20. oktobra 2020 ob 18:00 uri preko video konferenčne povezave v aplikaciji Zoom Meetings. Predlagam naslednji d n …

Vabilo na 15. (dopisno) sejo Občinskega sveta

admin Seje občinskega sveta

Številka: 900-0007/2020 Datum: 27. 08. 2020 Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 94/08 in 94/14) S K L I C U J E M 15. (dopisno) sejo Občinskega sveta Občine Cerkno. Predlagam naslednji d n e v n i   r e d : ODLOK o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega …