25. seja Občinskega sveta Občine Cerkno – maj 2021

admin Seje občinskega sveta

Številka: 900-005/2021 Datum: 18. 5. 2021 Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020) sklicujem 25. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno, ki bo v četrtek 27. maja 2021 ob 18:00 uri preko video konferenčne povezave v aplikaciji Zoom Meetings (https://us02web.zoom.us/j/83778763191) Predlagam naslednji dnevni red: Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda Sprejem zapisnika …

23. seja Občinskega sveta Občine Cerkno – marec 2021

admin Seje občinskega sveta

Številka: 900-002/2021 Datum: 10. 3. 2021 Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020) sklicujem 23. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno, ki bo v četrtek 18. marca 2021 ob 18:00 uri preko video konferenčne povezave v aplikaciji Zoom Meetings (23. seja občinskega sveta https://us02web.zoom.us/j/81023745550) Predlagam naslednji dnevni red: Ugotovitev sklepčnosti in določitev …

22. seja Občinskega sveta Občine Cerkno – januar 2021

admin Seje občinskega sveta

Številka: 900-001/2021 Datum: 22. 1. 2021 Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020) sklicujem 22. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno, ki bo v torek 2. februarja 2021 ob 18:00 uri preko video konferenčne povezave v aplikaciji Zoom Meetings. Predlagam naslednji dnevni red: Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda Sprejem zapisnika in …

21. seja Občinskega sveta Občine Cerkno – december 2020

admin Seje občinskega sveta

Številka: 900-0014/2020 Datum: 17. 12. 2020 Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020) sklicujem S K L I C U J E M 21. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno, ki bo v ponedeljek 28. decembra 2020 ob 18:00 uri preko video konferenčne povezave v aplikaciji Zoom Meetings. Predlagam naslednji d n e v …

20. seja Občinskega sveta Občine Cerkno – december 2020

admin Seje občinskega sveta

Številka: 900-0013/2020 Datum: 26. 11. 2020 Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 94/08 in 94/14) S K L I C U J E M 20. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno, ki bo v torek 8. decembra 2020 ob 18:00 uri preko video konferenčne povezave v aplikaciji Zoom Meetings. Predlagam naslednji d n e …

19. seja Občinskega sveta Občine Cerkno – november 2020

admin Seje občinskega sveta

Številka: 900-0012/2020 Datum: 30. 10. 2020 Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 94/08 in 94/14) S K L I C U J E M 19. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno, ki bo v ponedeljek 9. novembra 2020 ob 18:00 uri preko video konferenčne povezave v aplikaciji Zoom Meetings. Predlagam naslednji d n e …