Vabilo na 15. (dopisno) sejo Občinskega sveta

admin Seje občinskega sveta

Številka: 900-0007/2020 Datum: 27. 08. 2020 Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 94/08 in 94/14) S K L I C U J E M 15. (dopisno) sejo Občinskega sveta Občine Cerkno. Predlagam naslednji d n e v n i   r e d : ODLOK o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega …

logo-obcina-cerkno

8. seja Občinskega sveta Občine Cerkno

admin Novice, Seje občinskega sveta

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 94/08 in 94/14) sklicujem 8. (preloženo) sejo Občinskega sveta Občine Cerkno, ki bo v četrtek 16. aprila 2020 ob 18:00 preko videokonference v aplikaciji Zoom Meetings. Predlagam naslednji dnevni red: 1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda 2. Sprejem zapisnika in sklepov, sprejetih na 7. seji občinskega sveta dne …