38. seja Občinskega sveta Občine Cerkno – oktober 2022

admin Seje občinskega sveta

Številka: 900-006/2022 Datum: 5. 10. 2022 Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020) sklicujem 38. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno, ki bo v četrtek 13. oktobra 2022 ob 18:00 uri v sejni sobi Občine Cerkno, Bevkova ulica 9. Predlagam naslednji dnevni red: Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda. Sprejem zapisnika in …

37. seja Občinskega sveta Občine Cerkno – september 2022

admin Seje občinskega sveta

Številka: 900-005/2022 Datum: 12. 09. 2022 Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020) sklicujem 37. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno, ki bo v ponedeljek 26. septembra 2022 ob 18:00 uri v sejni sobi Občine Cerkno, Bevkova ulica 9. Predlagam naslednji dnevni red: Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda. Sprejem zapisnika in …

36. seja Občinskega sveta Občine Cerkno – junij 2022

admin Seje občinskega sveta

Številka: 900-004/2022 Datum: 8. 06. 2022 Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020) sklicujem 36. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno, ki bo v četrtek 23. junija 2022 ob 18:00 uri v sejni sobi Občine Cerkno, Bevkova ulica 9. Predlagam naslednji dnevni red: Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda. Sprejem zapisnika in sklepov, …

35. seja Občinskega sveta Občine Cerkno – maj 2022

admin Seje občinskega sveta

Številka: 900-003/2022 Datum: 26. 04. 2022 Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020) sklicujem 35. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno, ki bo v torek 10. maja 2022 ob 18:00 uri v sejni sobi Občine Cerkno, Bevkova ulica 9. Predlagam naslednji dnevni red: Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda. Sprejem zapisnika in sklepov, …

33. seja Občinskega sveta Občine Cerkno – februar 2022

admin Seje občinskega sveta

Številka: 900-001/2022 Datum: 10. 02. 2022 Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020) sklicujem 33. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno, ki bo v četrtek 24. februarja 2022 ob 18:00 uri preko videokonferenčne povezave v aplikaciji Zoom Meetings. Za udeležbo na seji kliknite na sledečo spletno povezavo: https://us02web.zoom.us/j/88612265984. Predlagam naslednji dnevni red: Ugotovitev …

32. (izredna) seja Občinskega sveta Občine Cerkno – december 2021

admin Seje občinskega sveta

Številka: 900-012/2021 Datum: 28. 12. 2021 Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020) sklicujem 32. (izredno) sejo Občinskega sveta Občine Cerkno, ki bo v sredo 29. decembra 2021 ob 19:00 uri preko videokonferenčne povezave v aplikaciji Zoom Meetings. Za udeležbo na seji kliknite na sledečo spletno povezavo: https://us02web.zoom.us/j/87583362561. Predlagam naslednji dnevni red: …