logo-obcina-cerkno

8. seja Občinskega sveta Občine Cerkno

admin Novice, Seje občinskega sveta

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 94/08 in 94/14) sklicujem 8. (preloženo) sejo Občinskega sveta Občine Cerkno, ki bo v četrtek 16. aprila 2020 ob 18:00 preko videokonference v aplikaciji Zoom Meetings. Predlagam naslednji dnevni red: 1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda 2. Sprejem zapisnika in sklepov, sprejetih na 7. seji občinskega sveta dne …