Zbirni center za odpadke Cerkno

admin Ravnanje z odpadki

Zbirni center Cerkno, ki se nahaja na lokaciji čistilne naprave Cerkno, je namenjen vsem občanom Občine Cerkno za ločeno zbiranje odpadkov. Občani lahko iz gospodinjstev pripeljejo in brezplačno oddajo vse vrste odpadkov, ki tam nastajajo. Na območju zbirnega centra je nameščenih več različnih ustrezno označenih zabojnikov, namenjenim razvrščanju in začasnemu skladiščenju odpadkov. Odpadki, ki se lahko ponovno reciklirajo oz. se …