Prešanje jabolk na mobilni liniji

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Če bi radi naredili sok in imate večje količine jabolk (pogoj da so jabolka iz območja občin Tolmin, Bovec, Kobarid, Kanal ali Cerkno), se lahko obrnete na nas. KAKO do linije: upravitelj linije je Društvo posoških sadjarjev linija vsebuje (avtomobilsko prikolico, mlin, prešo, pasterizator in osnovno embalažo) VSE deluje na trifazni el. priklop. kapacitete linije: kapaciteta pasterizatorja je do 80 litrov …

Vabilo na delavnico – ukrep LEADER 2014-2020

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

LAS za razvoj (hribovskega dela Severne Primorske) za območja občin Bovec, Cerkno, Kanal ob Soči, Kobarid in Tolmin v mesecu septembru organizira kreativne delavnice – ukrep LEADER 2014-2020. Na delavnicah želijo s pomočjo udeležencev obravnavati vsebinska področja z naborom projektnih idej za umestitev v Strategijo lokalnega razvoja za hribovski del Severne Primorske. Delavnica za območje občine Cerkno bo potekala v …

Razpis za delovno mesto – višji svetovalec

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Na podlagi 68. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3 in 65/08) Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno, objavlja razpis za delovno razmerje za določen čas VIŠJI SVETOVALEC III (m/ž) Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: najmanj visoka strokovna /prva stopnja/ izobrazba tehnične ali ekonomske smeri, najmanj …

Povabilo k predložitvi projektnih predlogov za umestitev v strategijo lokalnega razvoja za hribovski del Severne Primorske za programsko obdobje 2014 – 2020

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

LAS za razvoj (hribovskega dela Severne Primorske) vabi vse zainteresirane k predložitvi projektnih predlogov. Namen povabila je identificirati in pripraviti nabor projektnih predlogov za umestitev v SLR za hribovski del Severne Primorske. Predlagatelji projektnih predlogov so fizične in pravne osebe registrirane v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah, kmetje, kmetija z dopolnilno dejavnostjo, osebno dopolnilno delo, javne institucije/organizacije ter nevladne …

Poziv za vstop oziroma članstvo v LAS-u za razvoj

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Lokalna akcijska skupina (LAS) za razvoj, ki obsega hribovski del Severne Primorske, vas vabi, da postanete njeni člani oziroma da obnovite članstvo za novo programsko obdobje (2014–2020). LAS je neprofitna oblika in predstavlja javno zasebno partnerstvo z aktivno vlogo lokalnega prebivalstva in institucij na območju občine Bovec, Cerkno, Kanal ob Soči, Kobarid in Tolmin. Sestavljena je po načelu tripartitnosti iz …

Plakatiranje v volilni kampanji

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZpolS-D, 11/11 in 98/13) in 7. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07), objavljam P O G O J E ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST NA OBMOČJU OBČINE CERKNO ZA VOLILNO KAMPANJO ZA PREDČASNE VOLITVE POSLANCEV V DRŽAVNI ZBOR …