Iskanje kandidatov za izvedbo terenskega popisa komunalnih priključkov

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Občina Cerkno vabi k sodelovanju kandidate za pomoč pri izvedbi terenskega popisa komunalnih priključkov objektov, ki trenutno poteka na celotnem območju občine; in sicer za območja naslednjih krajevnih skupnosti: Cerkno, Otalež, Gorje in Podlanišče. Zainteresirani dodatne informacije dobijo na telefonski številki 37 34 648 ali osebno na sedežu občinske uprave.

Terenski popis komunalnih priključkov objektov

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

V prvih mesecih letošnjega leta se bo na celotnem območju občine izvajal terenski popis komunalnih priključkov objektov. Občina Cerkno je izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda (v nadaljevanju izvajalec). Različni državni predpisi izvajalcu nalagajo vrsto nalog, ki se izvajajo v okviru opravljanja storitev obveznih gospodarskih javnih …

Začasno zaprtje Krajevnega urada Cerkno

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

S strani Upravne enote Idrija smo prejeli obvestilo, da bo Krajevni urad Cerkno od 1. 7. 2012 dalje (predvidoma do 31. 8. 2012) začasno zaprt zaradi zagotovitve nemotenega poslovanja Upravne enote Idrija na njenem sedežu v Idriji. Občani lahko v navedenem obdobju vse zadeve, ki jih sicer urejajo na Krajevnem uradu v Cerknem, uredijo v času uradnih ur na sedežu …

Ura za Zemljo 2012

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Občina Cerkno obvešča, da bodo zaradi sodelovanja pri projektu Ura za Zemljo 2012 v soboto 31. marca 2012 v času od 20.30 do 21.30 ure, izklopljena svetlobna telesa na naslednjih lokacijah: javna razsvetljava na Cvetkovi cesti v Cerknem, osvetlitev cerkva sv. Ane in sv. Jerneja v Cerknem. Zahvaljujemo se za razumevanje.