Motena vodooskrba – Zakriž in Gorje

admin Obvestila, Vodooskrba

Uporabnike priključene na javni vodovod v Zakrižu in Otaležu obveščamo, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju v četrtek 1. avgusta 2019 med 7. in 14. uro motena vodooskrba. Po končanih delih očistite mrežice in druge nastavke na pipah ter temeljito izperite hišno vodovodno omrežje. Zahvaljujemo se za razumevanje.

Motena vodooskrba – Zakriž in Otalež

admin Obvestila, Vodooskrba

Uporabnike priključene na javni vodovod v Zakrižu in Otaležu obveščamo, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju v četrtek 1. avgusta 2019 med 7. in 14. uro motena vodooskrba. Po končanih delih očistite mrežice in druge nastavke na pipah ter temeljito izperite hišno vodovodno omrežje. Zahvaljujemo se za razumevanje.

Motena vodooskrba – Otalež

admin Obvestila, Vodooskrba

Uporabnike priključene na javni vodovod v Otaležu obveščamo, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju v sredo 24. julija 2019 med 7. in 13. uro motena vodooskrba. Po končanih delih očistite mrežice in druge nastavke na pipah ter temeljito izperite hišno vodovodno omrežje. Zahvaljujemo se za razumevanje.

Poročilo o izvajanju Lokalnega programa za kulturo v občini Cerkno 2015-2018 za leto 2018

admin Obvestila

Predloženo poročilo za leto 2018 je četrto zaporedno letno poročilo o izvajanju štiriletnega Lokalnega programa za kulturo v občini Cerkno za obdobje 2015-2018 (v nadaljevanju kulturni program). Kulturni program, ki ga je Občinski svet Občine Cerkno (v nadaljevanju občina) sprejel dne 4. aprila 2015, je prvi programski dokument občine na področju kulture, ki podaja okvir prihodnje kulturne politike na lokalnem …

Poročilo o uresničevanju letnega programa športa v občini Cerkno za leto 2018

admin Obvestila

Občina Cerkno uresničuje javni interes v športu tako, da zagotavlja sredstva iz proračuna Občine Cerkno za izvedbo letnega programa športa, spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti. Občina uresničuje javni interes v športu tudi tako, da načrtuje, gradi in vzdržuje javne športne objekte. Občinski svet Občine Cerkno je v letu 2018 sprejel Odlok o postopku in merilih …

Motena vodooskrba – Plužnje

admin Obvestila, Vodooskrba

Uporabnike priključene na javni vodovod v Plužnjah obveščamo, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju v četrtek 18. julija 2019 med 7. in 12. uro motena vodooskrba. Po končanih delih očistite mrežice in druge nastavke na pipah ter temeljito izperite hišno vodovodno omrežje. Zahvaljujemo se za razumevanje.