Vračilo vlaganj v telekomunikacijsko omrežje-informacije

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

KORISTNE INFORMACIJE glede vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (JTO): – Javni poziv in obvestilo za vlaganje zahtevkov za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje je objavljen v Uradnem listu RS, št. 73-74/06 z dne 14.7.2006, stran 5702, – Zakon o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (uradno prečiščeno besedilo, ZVVJTO-UPB2, Uradni list RS, št. 26/05 z dne 15.3.2005 in …

Suša 2006 – obvestilo

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Občina Cerkno obvešča kmetovalce, ki so utrpeli škodo po suši v letu 2006, da bo na osnovi sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje, prejetega 9. avgusta 2006, pričela s postopkom zbiranja vlog ocene škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic suše 2006.

Javna razgrnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Cerkno 2006

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 08/03) in 25. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95) je Občinski svet Občine Cerkno na svoji 23. redni seji dne 20.07.2006 sprejel SKLEP o javni razgrnitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Cerkno.