Ponovno obratovanje Bevkove knjižnice

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

OBČINA CERKNO ŽUPAN Številka: 410-0038/2007-14 Datum: 22.01.2008 Zadeva: OBVESTILO Cenjene uporabnike Bevkove knjižnice Cerkno obveščamo, da bo Občina Cerkno knjižnično dejavnost začasno zagotavljala samostojno. Bevkova knjižnica Cerkno od 23. januarja 2008 dalje obratuje po ustaljenem urniku. Vsem bralcem se opravičujemo za nevšečnosti, ki so jim bile povzročene z zaprtjem knjižnice in jih vljudno vabimo k ponovnemu obisku. Župan: Jurij Kavčič

Prijava škode – 18.9.2007

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Občina Cerkno poziva občane, da prijavijo škodo, ki je nastala na stanovanjskih in drugih objektih, infrastrukturi ter kmetijskih površinah, po neurju dne 18.09.2007. Prijave sprejemamo na telefonski številki: 05 37 34 640 in 05 37 34 647 do vključno petka, 21.09.2007 do 12. ure

Obvestilo študentom

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Študentke in študente, ki bodo oddajali prošnje za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2007/08, Občinska uprava občine Cerkno obvešča, da NE IZDAJA POTRDIL O ODDALJENOSTI stalnega bivališča študenta od kraja študija.

Poziv interesentom za ugodna posojila Javnega sklada RS za regionalni razvoj

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

V nadaljevanju vas želimo obvestiti, da bo Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj (v nadaljevanju besedila: Regionalni sklad) na podlagi Poslovnega in finančnega načrta za leto 2007 in sicer v roku meseca in pol do dveh mesecev objavil Javni razpis za podjetniške projekte (v nadaljevanju besedila: javni razpis), na katerega se bodo lahko prijavile vse pravne in fizične osebe, …

Pobude za spremembo namenske rabe prostora (ROK: 31.01.2007)

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Obična Cerkno je začela pripravljati nove prostorske akte. Obstoječe prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega plana ter prostorske ureditvene pogoje bomo na zakonski podlagi nadomestili s strategijo prostorskega razvoja in prostorskim redom občine. Ker prostorski akti določajo namensko rabo zemljišč, razmestitev dejavnosti, urejanje naselij in pogoje za gradnjo, bodo podlaga za izdajo gradbenih dovoljenj.