Občina Cerkno opremila Bevkovo knjižnico v Cerknem s sodobnimi računalniki

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Ministrstvo za kulturo je v Uradnem listu RS, št. 25/08 objavilo Javni ciljni razpis za izbor izvajalcev kulturnih projektov ter projektov nakupa informacijske in komunikacijske opreme za potrebe splošnih knjižnic. Občina Cerkno se je prijavila na razpis in pridobila sredstva v višini 3.754 EUR oz. 67% sredstev, ki so bila potrebna za nakup računalnikov za opremo Bevkove knjižnice Cerkno. Projekt …

Medobčinski inšpektorat občin Cerkno in Železniki

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Obveščamo vas, da je z dnem 8. 9. 2008 začel z delom občinski inšpektor. Podatki: Medobčinski inšpektorat občin Cerkno in Železniki ALEŠ KARBA, občinski inšpektor Češnjica 48, 4228 ŽELEZNIKI GSM: 051/458-965 faks (Občina Železniki): 04/500-00-20 faks (Občina Cerkno): 05/373-46-49 e-naslova: inspektor@obcina.zelezniki.si inspektor@cerkno.si Uradne ure za stranke: na Občini Železniki, soba št. 27, tel. 04/500-00-25 sreda, četrtek, petek od 8.00 – …

Javni poziv za oddajo predlogov projektov za izvajanje Lokalne razvojne strategije za hribovski del Severne Primorske za leti 2008 in 2009

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Na podlagi Metodologije za nabor in izbiro projektov LAS za razvoj, ki jo je sprejela LAS na svoji skupščini, dne 14. februarja 2008, lokalna akcijska skupina LAS za razvoj, Trg svobode 2, 5222 Kobarid objavlja Javni poziv za oddajo predlogov projektov za izvajanje »Lokalne razvojne strategije za hribovski del Severne Primorske« za leti 2008 in 2009.

Javni poziv k oddaji vlog za izbor delodajalcev v enotno Regijsko štipendijsko shemo

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

JAVNI POZIV k oddaji vlog za izbor delodajalcev v enotno Regijsko štipendijsko shemo (RŠS Goriške regije) za šolsko/študijsko leto 2008/2009 Ponudnik: Posoški razvojni center Objava: www.pososki-rc.si, 25.04.2008 Velja do: 30.05.2008 Predmet poziva je izbor gospodarskih subjektov za vključitev v RŠS v šolskem/študijskem letu 2008/2009. Na osnovi izbora bodo delodajalci vključeni v instrument izvajanje RŠS, ki se bo predvidoma sofinanciral iz …