Na voljo sredstva za izobraževanje zaposlenih 45+

admin Obvestila

ICRA podjetjem nudi celovito podporo pri pridobivanju sredstev v okviru razpisa “Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile”. Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je 26. julija 2019 objavil javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile«. S povabilom želijo predvsem nuditi podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje …

Obvezno prekuhavanje pitne vode iz vodovodov v upravljanju Občine Cerkno (2. avgust)

admin Obvestila, Vodooskrba

Upravljavec javnega vodovoda je dolžan zagotavljati skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode. Na sistemih brez priprave oz. dezinfekcije, kjer se pojavlja stalna ali občasna mikrobiološka onesnaženost pitne vode, je edini možen ukrep prekuhavanje vode pred uporabo v prehranske namene. Ukrep obveznega prekuhavanja vode, kot zaenkrat edini možni način zagotavljanja trajne oz. stalne mikrobiološke ustreznosti pitne vode tako do preklica še …

Motena vodooskrba – Zakriž in Gorje

admin Obvestila, Vodooskrba

Uporabnike priključene na javni vodovod v Zakrižu in Otaležu obveščamo, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju v četrtek 1. avgusta 2019 med 7. in 14. uro motena vodooskrba. Po končanih delih očistite mrežice in druge nastavke na pipah ter temeljito izperite hišno vodovodno omrežje. Zahvaljujemo se za razumevanje.

Motena vodooskrba – Zakriž in Otalež

admin Obvestila, Vodooskrba

Uporabnike priključene na javni vodovod v Zakrižu in Otaležu obveščamo, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju v četrtek 1. avgusta 2019 med 7. in 14. uro motena vodooskrba. Po končanih delih očistite mrežice in druge nastavke na pipah ter temeljito izperite hišno vodovodno omrežje. Zahvaljujemo se za razumevanje.

Motena vodooskrba – Otalež

admin Obvestila, Vodooskrba

Uporabnike priključene na javni vodovod v Otaležu obveščamo, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju v sredo 24. julija 2019 med 7. in 13. uro motena vodooskrba. Po končanih delih očistite mrežice in druge nastavke na pipah ter temeljito izperite hišno vodovodno omrežje. Zahvaljujemo se za razumevanje.

Poročilo o izvajanju Lokalnega programa za kulturo v občini Cerkno 2015-2018 za leto 2018

admin Obvestila

Predloženo poročilo za leto 2018 je četrto zaporedno letno poročilo o izvajanju štiriletnega Lokalnega programa za kulturo v občini Cerkno za obdobje 2015-2018 (v nadaljevanju kulturni program). Kulturni program, ki ga je Občinski svet Občine Cerkno (v nadaljevanju občina) sprejel dne 4. aprila 2015, je prvi programski dokument občine na področju kulture, ki podaja okvir prihodnje kulturne politike na lokalnem …