Motena vodooskrba – Planina

admin Obvestila, Vodooskrba

Uporabnike priključene na vodovod v Planini obveščamo, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju v četrtek 15. aprila 2021 med 7. in 13. uro motena vodooskrba. Po končanih delih očistite mrežice in druge nastavke na pipah ter temeljito izperite hišno vodovodno omrežje. Zahvaljujemo se za razumevanje.

Motena vodooskrba – Orehek

admin Obvestila, Vodooskrba

Uporabnike priključene na vodovod v Orehku obveščamo, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju v sredo 14. aprila 2021 med 7. in 12. uro motena vodooskrba. Po končanih delih očistite mrežice in druge nastavke na pipah ter temeljito izperite hišno vodovodno omrežje. Zahvaljujemo se za razumevanje.

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev št. 5 OPN OC in okoljskega poročila

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javne razgrnitve, Obvestila

Občina Cerkno obvešča vse občane in zainteresirano javnost, da javno razgrinja dopolnjen osnutek Sprememb in dopolnitev št. 5 Občinskega prostorskega načrta občine Cerkno (v nadaljevanju SD 05 OPN) in okoljsko poročilo v sklopu Celovite presoje vplivov na okolje (CPVO). Javna razgrnitev bo potekala od vključno ponedeljka, 19.04.2021, do vključno petka, 21.05.2021. Gradivo bo z namenom preprečitve širjenja nalezljive bolezni Covid-19 …

Lokalni program za mladino Občine Cerkno

[KREPITEV SKUPNOSTI] PRIJAVI SE V KOMISIJO ZA MLADE – ponovitev

admin Javna naročila, razpisi in objave, Novice, Obvestila

Občina Cerkno mladinske organizacije in organizacije za mlade ter skupine mladih ponovno poziva k predlaganju kandidatov v Komisijo za mladinska vprašanja Občine Cerkno. 1. Predstavniki mladih v komisiji za mladinska vprašanja V postopku izbora predstavnikov mladih v Komisijo za mladinska vprašanja Občine Cerkno se izbira 3 predstavnike mladinskih organizacij oz. organizacij za mlade ter skupin mladih. 2. Način oddaje predlogov …

Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v občini Cerkno (od 1. 04. do 30. 04. 2021)

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi, Obvestila

Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona SZ-1 (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtl, 57/08, 62/10 – ZUJPS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19 in 189/20 – ZFRO) in Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list …

logo-obcina-cerkno

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe – najem parcele 1/6 k.o. 2337 Bukovo, stavba 12; Bukovo 12A

admin Obvestila

Datum: 31. 3. 2021 Številka: 478-0018/2021-1 Na podlagi 52. in 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18, v nadaljevanju zakon) ter 19. člena Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18, v nadaljevanju uredba) Občina Cerkno objavlja naslednjo NAMERO o sklenitvi neposredne pogodbe …