Javni razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem v Občini Cerkno (od 6. 12. do 27. 12. 2021)

admin Javni razpisi, Obvestila

Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona SZ-1 (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtl, 57/08, 62/10 – ZUJPS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19, 189/20 – ZFRO in 90/21) in Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni …

Zajeta slika

OBVESTILO O ZBIRANJU POBUD ZA SPREMEMBO OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE CERKNO

admin Novice, Obvestila

Občina Cerkno obvešča vse občane in drugo zainteresirano javnost, da bo v času od 23. 11. 2021 do 28. 2. 2022 sprejemala pobude za spremembo Občinskega prostorskega načrta občine Cerkno (OPN) v postopku priprave Sprememb in dopolnitev 06 OPN Občine Cerkno. Vse pobude, ki so bile na občini že prejete in evidentirane, čakajo na vključitev v postopek sprememb in dopolnitev, …

Predlog proračuna za leto 2022

admin Obvestila

V prilogah najdete predloga proračuna za občino Cerkno za leto 2022. Predlog proračuna 2022 – splošni del (.pdf datoteka) Predlog proračuna 2022 – posebni del (.pdf datoteka)

JAVNI RAZPIS: Dodelitev nepovratnih finančnih vzpodbud v obliki delnega sofinanciranja stroškov za razvoj malega gospodarstva v občini Cerkno (1.11.2020 do 2.11.2021)

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi, Obvestila

Na podlagi 7. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020), Pravilnika Občine Cerkno o dodeljevanju vzpodbud za področje malega gospodarstva (Uradni list RS, št. 79/03, 84/11, 71/14 in 23/18 – v nadaljevanju Pravilnik) ter Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2021 (Uradni list RS, št. 202/2020), objavlja Občina Cerkno JAVNI RAZPIS za dodelitev nepovratnih finančnih vzpodbud v …

Motena vodooskrba – Šebrelje

admin Obvestila, Vodooskrba

Uporabnike priključene na vodovod v Šebreljah obveščamo, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju v četrtek 18. in petek 19. novembra 2021 med 8. in 13. uro motena vodooskrba. Po končanih delih očistite mrežice in druge nastavke na pipah ter temeljito izperite hišno vodovodno omrežje. Zahvaljujemo se za razumevanje.