Obvezno prekuhavanje pitne vode iz vodovodov v upravljanju Občine Cerkno (1. februar)

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila, Vodooskrba

Upravljavec javnega vodovoda je dolžan zagotavljati skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode. Na sistemih brez priprave oz. dezinfekcije, kjer se pojavlja stalna ali občasna mikrobiološka onesnaženost pitne vode, je edini možen ukrep prekuhavanje vode pred uporabo v prehranske namene. Ukrep obveznega prekuhavanja vode, kot zaenkrat edini možni način zagotavljanja trajne oz. stalne mikrobiološke ustreznosti pitne vode tako do preklica še …

Vabimo vas na 42. prireditev “Partizanske smučine – Cerkno’45”

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

42. prireditev “Partizanske smučine – Cerkno’45” bo potekalo v soboto, 26. januarja 2019, v Cerknem. Prireditev posvečamo spominu na prve partizanske smučarske tekme v okupirani Evropi, ki so bile 20. in 21. januarja 1945 v Cerknem. Vaše udeležbe bomo veseli na smučarskih tekmah in na zaključni prireditvi! Organizacijski odbor predsednik Miha Butara PROGRAM – SMUČARSKI CENTER CERKNO 9. 30 Dvig …

Prijava sprememb podatkov za NUSZ za naselje Cerkno – do 28.02.2019

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Občina Cerkno poziva vse zavezance za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča – NUSZ, za naselje Cerkno, da do 28. februarja 2019 na Občino Cerkno sporočijo vse spremembe, ki vplivajo na odmero NUSZ v letu 2019. Spremembe so največkrat povezane s: – spremembo zavezanca, – spremembo lastništva po darilnih pogodbah ali sklepu o dedovanju, – spremembo površin objektov; – spremembo …

Obvestilo o obveznem prekuhavanju pitne vode iz vodovodov v upravljanju Občine Cerkno (21. december)

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila, Vodooskrba

Upravljavec javnega vodovoda je dolžan zagotavljati skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode. Na sistemih brez priprave oz. dezinfekcije, kjer se pojavlja stalna ali občasna mikrobiološka onesnaženost pitne vode, je edini možen ukrep prekuhavanje vode pred uporabo v prehranske namene. Ukrep obveznega prekuhavanja vode, kot zaenkrat edini možni način zagotavljanja trajne oz. stalne mikrobiološke ustreznosti pitne vode tako do preklica še …

Seznam prejemnikov in višina dodeljenih sredstev – malo gospodarstvo 2018

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Objavljamo sestavo komisije, seznam prejemnikov in višino dodeljenih ter izplačanih nepovratnih finančnih vzpodbud za razvoj malega gospodarstva v občini Cerkno v času od 4.11.2017 do 5.11.2018: Sestava komisije, ki je odločala o dodelitvi sredstev: Petra Borovinšek, Vojko Zidarič, Nataša Močnik, Peter Lahajnar, Radovan Lapanja, Metod Razpet in Franc Lahajnar. Prosilec Namen Višina dodeljenih in izplačanih sredstev v EUR M-čistex čistilni …