novice_2020_covid_19_razkuzevanje_vecstanovanjskih_stavb

Razkuževanje večstanovanjskih stavb

admin Koronavirus COVID-19, Novice

Eden od ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije koronavirusa je tudi Odlok o obveznem razkuževanju večstanovanjskih stavb. Odlok določa obvezno razkuževanje opreme v skupnih prostorih v ali ob večstanovanjski stavbi najmanj dvakrat dnevno. Pogostost razkuževanja je odvisna od števila posameznikov, ki živijo v večstanovanjski stavbi. Razkuževanje še zlasti velja za: • kljuke na vhodu v večstanovanjsko stavbo, • ograje v …

logo_zd_idrija

Koronavirus zarezal v naša življenja, neprecenljiva donacija podjetja Eta Cerkno ZD Idrija

admin Koronavirus COVID-19, Novice

V Zdravstvenem domu (ZD) Idrija smo v skladu z vsemi odredbami in navodili pristojnih ministrstev in zaradi naraščanja potrjenih primerov okužb s koronavirusom (COVID-19) v Sloveniji in tudi v občinah Idrija in Cerkno s 16. marcem uvedli spremembe v organizaciji dela, ki bodo veljale do preklica. Uporabniki storitev so se na nov način dela po najboljših močeh prilagodili, za kar …

logo-obcina-cerkno

SPOROČILO ZA JAVNOST, 27. 3. 2020

admin Koronavirus COVID-19, Novice

Občinski štab civilne zaščite deluje v ožjem sestavu. Imamo še vedno težave pri dobavi zaščitne opreme s strani državni rezerv, ampak smo s skupnimi močmi in sodelovanjem s sosednjimi občinami in gospodarstvom našli alternativne poti za dobavo dezinfekcijskih sredstev za prostore in maske, ki so bile dobavljene danes in v začetku naslednjega tedna. Zaščitno opremo smo najprej razdelili izvajalcem pomoči …

novice_2020_covid_19_unicef_prakticni_nasveti_za_premagovanje_stiske

UNICEF-Praktični nasveti za premagovanje stiske zaradi koronavirusa

admin Koronavirus COVID-19, Novice

V času, ko se soočamo z negotovostjo iz dneva v dan, so pred nami povsem novi izzivi, ki jih predstavljajo izolacija in spremenjene dnevne rutine ter nenazadnje zaskrbljenost glede zdravja in dobrobiti svojih najbližjih. Vse to lahko vpliva na naše psihično počutje, zato je pomembno, da smo na svoje občutke in občutke svojih bližnjih pozorni, da jih lahko primerno naslovimo in premostimo skrbi, ki …

logo-lekarna-lubljana

Spremenjen obratovalni čas Lekarne Cerkno

admin Koronavirus COVID-19, Novice

Z namenom omejevanja širjenja okužb z novim koronavirusom v Lekarni Ljubljana izvajamo ukrepe, s katerimi želimo zaščititi tako svoje zaposlene kot stranke. S tem tednom smo prilagodili obratovalne čase enot Lekarne Ljubljana. V Lekarni Ljubljana sledimo navodilom in odredbam pristojnih organov Republike Slovenije (Ministrstvo za zdravje, Nacionalni inštitut za javno zdravje) glede preprečevanja okužb z novim koronavirusom SARS-CoV-2. S tem …

logo-obcina-cerkno

Odredba o oprostitvi plačila najemnin COVID-19

admin Koronavirus COVID-19, Novice

Številka: 846-0001/2020 Datum: 26.3.2020 Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 30. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. št. 112/07, 94/14 in 75/15) in v zvezi z Odredbo o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na …