novice_2020_1_pajticka_fest_banner

Vabljeni na PAJTIČKA FEST!

admin Napovednik, Novice

Kulinarična prireditev Pajtička fest – prvi festival cerkljanskih potičk, ki bo med 24. in 26. julijem 2020, temelji na osnovnih izhodiščih Cerkljanske kot destinacije s pestro ponudbo lokalnih jedi.

novice_2018_visitcerkno

Kratka anketa: Potreba po stanovanjih v Občini Cerkno

admin Napovednik, Novice

Pri oblikovanju strategije za mlade za obdobje 2021-25 je bilo izpostavljena problematika pridobivanja stanovanj za mlade in družine v Občini Cerkno. Občina Cerkno želi s strani zainteresirane javnosti pridobiti dodatne informacije o potrebah na tem področju. Zato vse zainteresirane vljudno naprošamo, da izpolnite kratko anketo.   Povezava do ankete: https://www.1ka.si/a/252785

župan Gašper Uršič z dir. obč. uprave Oton Lahajnar

Izbran je nov direktor občinske uprave

admin Napovednik, Novice

Na razpisano delovno mesto direktorja občinske uprave je bil izmed petih prijavljenih kandidatov, ki so izpolnjevali razpisne pogoje izbran mag. Oton Lahajnar. Pred tem je bil zaposlen kot samostojni strokovni sodelavec v Službi za raziskovalno razvojno dejavnost Rektorata Univerze na Primorskem. Poleg tega ima 18 let vodstvenih izkušenj v bančništvu, kjer je deloval kot regionalni direktor. Verjame, da bo v …

Klubski maraton 2015: MeduzaleM in nevemnevem

admin Napovednik

Klubski maraton Radia Študent je najpomembnejši generator nove glasbene ustvarjalnosti v Sloveniji, ki s svojim utečenim programom dela odkriva, spodbuja in promovira nove kreativne presežke domače alternativne glasbene produkcije. Je izjemno uveljavljena oblika predstavljanja nove glasbene produkcije, ki ob intenzivni medijski podpori (programa Radia Študent, najav drugih medijev in obširne promocije) postavlja idealno platformo za nadaljnji razvoj vzhajajočih glasbenih ustvarjalcev. …

Kako živeti s poplavami?

admin Napovednik

Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor in Inštitut za vode Republike Slovenije vabita na ozaveščevalni dogodek Kako živeti s poplavami? Katere aktivnosti izvaja država za zmanjšanje poplavne ogroženosti? Katere evidence v povezavi s poplavami obstajajo in kako do njih? Kako do meteoroloških in hidroloških opozoril? Kako lahko sami čim bolj samozaščitno ravnamo v primeru poplave? Dogodek bo v torek, …