Obvestilo o končanem natečajnem postopku za Višji svetovalec v SUPVO

admin Javna naročila, razpisi in objave, Kadrovski razpisi

OBČINA CERKNO Bevkova ulica 9 5282 CERKNO Številka: 100-0001/2009 Datum: 20.2.2009 Na podlagi drugega odstavka 25. člena Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06) izdajam naslednje OBVESTILO O KONČANEM NATEČAJNEM POSTOPKU Na javnem natečaju za zasedbo uradniškega delovnega mesta Višji svetovalec v Službi za urejanje prostora in …

Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta višji svetovalec v Službi za urejanje prostora in varstvo okolja

admin Javna naročila, razpisi in objave, Kadrovski razpisi

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3 in 65/08) objavlja Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno, javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta VIŠJI SVETOVALEC m/ž v Službi za urejanje prostora in varstvo okolja Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: najmanj visoka strokovna izobrazba …

Obvestilo o končanem natečajnem postopku – Občinski inšpektorat

admin Javna naročila, razpisi in objave, Kadrovski razpisi

Na podlagi drugega odstavka 25. člena Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/2006) izdajata župana občin Cerkno in Železniki OBVESTILO O KONČANEM NATEČAJNEM POSTOPKU za zasedbo uradniškega delovnega mesta OBČINSKI INŠPEKTOR v Medobčinskem inšpektoratu občin Cerkno in Železniki.

Javni razpis za delovno mesto direktorja LTO Laufar Cerkno

admin Javna naročila, razpisi in objave, Kadrovski razpisi

Svet zavoda “Lokalna turistična organizacija Laufar Cerkno” objavlja javni razpis za delovno mesto direktorja Lokalne turistične organizacije Laufar Cerkno Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: izobrazba najmanj šeste stopnje poznavanje značilnosti turizma na območju občine Cerkno 3 leta izkušenj na področju turizma oziroma s turizmom povezanih dejavnosti poznavanje dela z računalnikom aktivno znanje vsaj enega tujega jezika EU (prednost angleščina in …