Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta višji referent v Uradu župana

admin Javna naročila, razpisi in objave, Kadrovski razpisi

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3 in 65/08) objavlja Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno, javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta VIŠJI REFERENT (m/ž) v Uradu župana Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: najmanj višja strokovna izobrazba ali višješolska izobrazba (prejšnja) upravne …

Obvestilo o končanem natečajnem postopku

admin Javna naročila, razpisi in objave, Kadrovski razpisi

Na podlagi drugega odstavka 25. člena Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06 in 104/10) na javnem natečaju za zasedbo uradniškega delovnega mesta Višji svetovalec v Službi za družbene dejavnosti je bila izbrana oseba, ki izpolnjuje vse natečajne pogoje za navedeno delovno mesto.

Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta višji svetovalec v Službi za družbene dejavnosti

admin Javna naročila, razpisi in objave, Kadrovski razpisi

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3 in 65/08) objavlja Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno, javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta VIŠJI SVETOVALEC (m/ž) V Službi za družbene dejavnosti Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: najmanj visoka strokovna izobrazba (prejšnja) oziroma prva …

Obvestilo o končanem natečajnem postopku v SUPVO

admin Javna naročila, razpisi in objave, Kadrovski razpisi

OBČINA CERKNO Bevkova ulica 9 5282 CERKNO Številka: 100-0004/2009 Datum: 23.3.2009 Na podlagi drugega odstavka 25. člena Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06) izdajam naslednje OBVESTILO O KONČANEM NATEČAJNEM POSTOPKU Na javnem natečaju za zasedbo uradniškega delovnega mesta Višji referent v Službi za urejanje prostora in …

Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta višji referent v Službi za urejanje prostora in varstvo okolja

admin Javna naročila, razpisi in objave, Kadrovski razpisi

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3 in 65/08) objavlja Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno, javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta VIŠJI REFERENT m/ž v Službi za urejanje prostora in varstvo okolja Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: najmanj višja strokovna izobrazba …