Javni razpis – stanovanjska posojila – september 2004

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi

Na podlagi 7.člena Odloka o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Občine Cerkno (Ur. l. RS, št: 88/01) ter 6. in 7. člena Pravilnika o dodeljevanju stanovanjskih posojil iz proračunskega stanovanjskega sklada (Ur.l. RS, št: 88/01), župan Občine Cerkno v sodelovanju z Abanko Vipa d.d. objavlja JAVNI RAZPIS stanovanjskih posojil za novogradnje in adaptacije ter nakupe stanovanj in hiš v času od …

Javni razpis – kreditiranje projektov malega gospodarstva 2004

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi

Na podlagi 13. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95), Pravilnika Občine Cerkno o dodeljevanju vzpodbud za področje malega gospodarstva (Uradni list RS, št. 79/03) ter Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2004 (Uradni list RS, št. 45/04), objavlja Občina Cerkno v sodelovanju z banko Nova KBM JAVNI RAZPIS za kreditiranje projektov malega gospodarstva v občini Cerkno …

Javni razpis – ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja 2004

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Cerkno (Uradni list RS, št. 79/03) in Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2004 (Uradni list RS, št. 45/04), Občina Cerkno objavlja JAVNI RAZPIS za dodelitev proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Cerkno v letu 2004.

Javni razpis stanovanjskih posojil za novogradnje in adaptacije – junij 2004

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi

Na podlagi 7.člena Odloka o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Občine Cerkno (Ur. l. RS, št: 88/01) ter 6. in 7. člena Pravilnika o dodeljevanju stanovanjskih posojil iz proračunskega stanovanjskega sklada (Ur.l. RS, št: 88/01), župan Občine Cerkno v sodelovanju z Abanko Vipa d.d. objavlja JAVNI RAZPIS stanovanjskih posojil za novogradnje in adaptacije ter nakupe stanovanj in hiš v času od …