Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem 2006

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi

Na podlagi 87.člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03 in 18/04), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04 in 34/04), Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00, 52/02 in 73/04), Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92 s spremembami) Občina Cerkno objavlja JAVNI RAZPIS za dodelitev neprofitnih stanovanj …

Javni razpis stanovanjskih posojil za novogradnje in adaptacije ter nakup stanovanj in hiš -oktober 2005

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi

Na podlagi 7.člena Odloka o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Občine Cerkno (Ur. l. RS, št: 88/01) ter 6. in 7. člena Pravilnika o dodeljevanju stanovanjskih posojil iz proračunskega stanovanjskega sklada (Ur.l. RS, št: 88/01), župan Občine Cerkno v sodelovanju z Banko Koper, Agencija Idrija in Abanko Vipa, Enota Idrija objavlja JAVNI RAZPIS stanovanjskih posojil za novogradnje in adaptacije ter nakupe …

Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih vzpodbud za razvoj malega gospodarstva 2005

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi

Na podlagi 13. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95), Pravilnika Občine Cerkno o dodeljevanju vzpodbud za področje malega gospodarstva (Uradni list RS, št. 79/03) ter Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2005 (Uradni list RS, št. 50/05), objavlja Občina Cerkno JAVNI RAZPIS za dodelitev nepovratnih finančnih vzpodbud v obliki delnega sofinanciranja stroškov za razvoj malega gospodarstva …