Javni razpis za podelitev Bevkovega priznanja in Bevkovih nagrad Občine Cerkno za leto 2018

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi, Obvestila

OBČINA CERKNO OBČINSKI SVET KOMISIJA ZA PRIZNANJA IN NAGRADE Na podlagi 13. člena Odloka o priznanjih in nagradah Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 64/95, 75/00, 74/04 in 30/17), Komisija za priznanja in nagrade pri Občinskem svetu Občine Cerkno o  b  j  a  v  l  j  a JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV  BEVKOVEGA PRIZNANJA IN BEVKOVIH NAGRAD OBČINE CERKNO ZA LETO …

Javni razpisi s področja družbenih dejavnosti za leto 2018 – člani komisij, seznam prejemnikov in višina sredstev

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi, Obvestila

Objavljamo sklepe o začetku postopkov javnih razpisov s področja družbenih in društvenih dejavnosti ter imenovanja strokovnih komisij za odpiranje, oceno in vrednotenje vlog, seznam prejemnikov in višino sredstev, dodeljenih po razpisih s področja družbenih dejavnosti za leto 2018, in sicer za: javni razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v občini Cerkno v letu 2018 javni razpis za sofinanciranje tradicionalnih kulturnih programov …

Na voljo 15 mio EUR za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi, Obvestila

Naslov: Javni razpis za Podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2018 Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov Upravičeni stroški: stroški ureditve objektov, stroški nakupa, namestitve oziroma vgradnje opreme, strojev in naprav za trženje ali predelavo, vključno z …

Javni razpis (odprt od 23.4. do 14.5.2018) za dodelitev stanovanjskih posojil – april 2018

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi, Obvestila

Na podlagi 7.člena Odloka o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Občine Cerkno (Uradni list RS, št: 88/01), 6. in 7. člena Pravilnika o dodeljevanju stanovanjskih posojil iz proračunskega stanovanjskega sklada (Uradni list RS, št: 88/01), ter Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2018 (Uradni list RS, št. 23/18), župan Občine Cerkno v sodelovanju z Abanko d.d., objavlja JAVNI RAZPIS za …

Javni razpis (odprt od 23.4. do 14.5.2018) za sofinanciranje programov v javnem interesu na področju športa v občini Cerkno v letu 2018

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi, Obvestila

Na podlagi 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18-ZNOrg), 10. člena Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Cerkno (Uradni list RS, št. 23/18), Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2018 (Uradni list RS, št. 23/18) in Letnega programa športa v občini Cerkno za leto 2018, ki ga je …