Javni razpis za izbor kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2021 sofinancirala Občina Cerkno

admin Javni razpisi, Obvestila

Na podlagi Pravilnika o izbiri in vrednotenju kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 49/15, 31/16 in 51/21), Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2021 (Uradni list RS, št. 202/20) in Letnega programa za kulturo Občina Cerkno objavlja Javni razpis za izbor kulturnih dejavnosti ki jih bo v letu 2021 sofinancirala Občina Cerkno.

Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v občini Cerkno (od 1. 04. do 30. 04. 2021)

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi, Obvestila

Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona SZ-1 (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtl, 57/08, 62/10 – ZUJPS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19 in 189/20 – ZFRO) in Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list …

Lokalni program za mladino Občine Cerkno

[KREPITEV SKUPNOSTI] Prijavi se v komisijo za mladinska vprašanja Občine Cerkno

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi, Novice

Občina Cerkno poziva k predlaganju kandidatov v Komisijo za mladinska vprašanja Občine Cerkno mladinske organizacije in organizacije za mlade ter skupine mladih. 1. Predstavniki mladih v komisiji za mladinska vprašanja V postopku izbora predstavnikov mladih v Komisijo za mladinska vprašanja Občine Cerkno se izbira 3 predstavnike mladinskih organizacij oz. organizacij za mlade ter skupin mladih. 2. Način oddaje predlogov Predloge …

Javni razpis za dodelitev državnih pomoči ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Cerkno v letu 2021

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi, Obvestila

Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Cerkno za programsko obdobje 2016-2020 (Ur. list RS št. 31/2016) in Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2021 (Ur. list RS št. 202/2020) Občina Cerkno objavlja JAVNI RAZPIS za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Cerkno v letu 2021.

Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih problemskih območjih v letih 2021 in 2022

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi, Obvestila

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih problemskih območjih v letih 2021 in 2022. Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanje novih delovnih mest, tudi na območju Občine Cerkno. Cilj javnega razpisa je znižanje vstopnih stroškov investitorjem, katerih investicija bo imela ugodne učinke na novo …

Javni razpis za direktorja LTO Laufar Cerkno

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi

Svet zavoda Lokalne turistične organizacije Laufar Cerkno objavlja javni razpis za delovno mesto: DIREKTOR (m/ž) Lokalne turistične organizacije Laufar Cerkno Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto morajo izpolnjevati naslednje pogoje: najmanj visokošolsko strokovno izobrazbo (prejšnja) ali visokošolska strokovna izobrazba prve stopnje (prva bolonjska stopnja), poznavanje značilnosti turizma na območju občine Cerkno, najmanj 3 leta vodstvenih izkušenj na …