Javni razpis za dodelitev državnih pomoči ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Cerkno v letu 2021

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi, Obvestila

Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Cerkno za programsko obdobje 2016-2020 (Ur. list RS št. 31/2016) in Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2021 (Ur. list RS št. 202/2020) Občina Cerkno objavlja JAVNI RAZPIS za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Cerkno v letu 2021.

Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih problemskih območjih v letih 2021 in 2022

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi, Obvestila

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih problemskih območjih v letih 2021 in 2022. Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanje novih delovnih mest, tudi na območju Občine Cerkno. Cilj javnega razpisa je znižanje vstopnih stroškov investitorjem, katerih investicija bo imela ugodne učinke na novo …

Javni razpis za direktorja LTO Laufar Cerkno

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi

Svet zavoda Lokalne turistične organizacije Laufar Cerkno objavlja javni razpis za delovno mesto: DIREKTOR (m/ž) Lokalne turistične organizacije Laufar Cerkno Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto morajo izpolnjevati naslednje pogoje: najmanj visokošolsko strokovno izobrazbo (prejšnja) ali visokošolska strokovna izobrazba prve stopnje (prva bolonjska stopnja), poznavanje značilnosti turizma na območju občine Cerkno, najmanj 3 leta vodstvenih izkušenj na …

logo

Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto: VIŠJI SVETOVALEC III V SLUŽBI ZA GOSPODARSTVO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE Z REŽIJSKIM OBRATOM – M/Ž

admin Javni razpisi, Kadrovski razpisi

Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US in 22/19 – ZPosS, v nadaljevanju ZDR-1) ter 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – …

Javni razpisi s področja družbenih dejavnosti za leto 2020 – člani komisij, seznam prejemnikov in višina sredstev

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi, Obvestila

Objavljamo sklepe o začetku postopkov javnih razpisov s področja družbenih in društvenih dejavnosti ter imenovanja strokovnih komisij za odpiranje, oceno in vrednotenje vlog, seznam prejemnikov in višino sredstev, dodeljenih po razpisih s področja družbenih dejavnosti za leto 2020, in sicer: Javni razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v občini Cerkno v letu 2020, Javni razpis za sofinanciranje programov v javnem interesu …