Javni razpis – kreditiranje projektov malega gospodarstva na podlagi subvencioniranja obrestne mere 2006

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi

Na podlagi 13. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95), Pravilnika Občine Cerkno o dodeljevanju vzpodbud za področje malega gospodarstva (Uradni list RS, št. 79/03) ter Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2006 (Uradni list RS, št. 62/06), objavlja Občina Cerkno v sodelovanju z banko DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d., Kolodvorska 9, 1000 Ljubljana JAVNI RAZPIS za kreditiranje …

Javni razpis za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva ter podeželja v Občini Cerkno v letu 2006

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Cerkno (Uradni list RS, št. 79/03 in 62/06) in Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2006 (Uradni list RS, št. 62/06), Občina Cerkno objavlja JAVNI RAZPIS za dodelitev proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Cerkno v letu 2006.

Javni razpis stanovanjskih posojil za novogradnje in adaptacije ter nakup stanovanj in hiš (12.05.-12.06.2006)

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi

Na podlagi 7.člena Odloka o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Občine Cerkno (Ur. l. RS, št: 88/01) ter 6. in 7. člena Pravilnika o dodeljevanju stanovanjskih posojil iz proračunskega stanovanjskega sklada (Ur.l. RS, št: 88/01), župan Občine Cerkno v sodelovanju z Abanko Vipa d.d. objavlja JAVNI RAZPIS stanovanjskih posojil za novogradnje in adaptacije ter nakupe stanovanj in hiš v času od …

Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem 2006

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi

Na podlagi 87.člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03 in 18/04), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04 in 34/04), Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00, 52/02 in 73/04), Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92 s spremembami) Občina Cerkno objavlja JAVNI RAZPIS za dodelitev neprofitnih stanovanj …