Javni razpis za dodelitev državnih pomoči ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Cerkno v letu 2023

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi, Obvestila

Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Cerkno in Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2023 Občina Cerkno objavlja JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV DRŽAVNIH POMOČI OHRANJANJA IN SPODBUJANJA RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI CERKNO V LETU 2023. Javni razpis 2023 (.pdf) Prijavni obrazec UKREP 1.1 (.docx) Prijavni obrazec UKREP 1.2 (.docx) Prijavni obrazec UKREP 1.3 (.docx) …

Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v Občini Cerkno

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi

Številka: 3522-0002/2023-2 Datum: 17. 4. 2023 Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno na podlagi 87. člena Stanovanjski zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19, 189/20 – ZFRO, 90/21 in 18/23 – ZDU-1O) in …

JAVNI RAZPIS za dodelitev nepovratnih finančnih vzpodbud v obliki delnega sofinanciranja stroškov za razvoj malega gospodarstva v občini Cerkno v času od 2.11.2021 do 31.10.2022

admin Javni razpisi, Obvestila

Na podlagi 7. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020), Pravilnika Občine Cerkno o dodeljevanju vzpodbud za področje malega gospodarstva (Uradni list RS, št. 79/03, 84/11, 71/14 in 23/18 – v nadaljevanju Pravilnik) ter Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2022 (Uradni list RS, št. 207/2021), objavlja Občina Cerkno JAVNI RAZPIS za dodelitev nepovratnih finančnih vzpodbud v …