Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti in programov društev in organizacij v Občini Cerkno v letu 2023

admin Javni razpisi, Obvestila

Občina Cerkno na podlagi Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2023 (Uradni list RS, št. 57/23) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP in 149/22), objavlja JAVNI RAZPIS za sofinanciranje dejavnosti in programov društev in organizacij v Občini Cerkno v letu …

Javni razpis za dodelitev državnih pomoči ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Cerkno v letu 2023

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi, Obvestila

Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Cerkno in Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2023 Občina Cerkno objavlja JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV DRŽAVNIH POMOČI OHRANJANJA IN SPODBUJANJA RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI CERKNO V LETU 2023. Javni razpis 2023 (.pdf) Prijavni obrazec UKREP 1.1 (.docx) Prijavni obrazec UKREP 1.2 (.docx) Prijavni obrazec UKREP 1.3 (.docx) …

Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v Občini Cerkno

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi

Številka: 3522-0002/2023-2 Datum: 17. 4. 2023 Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno na podlagi 87. člena Stanovanjski zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19, 189/20 – ZFRO, 90/21 in 18/23 – ZDU-1O) in …