Javni razpis za dodelitev stanovanjskih posojil – maj 2017

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi, Obvestila

Na podlagi 7. člena Odloka o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Občine Cerkno (Uradni list RS, št: 88/01), 6. in 7. člena Pravilnika o dodeljevanju stanovanjskih posojil iz proračunskega stanovanjskega sklada (Uradni list RS, št: 88/01) ter Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2017 (Uradni list RS, št. 17/17), župan Občine Cerkno v sodelovanju z Abanko d.d., Slovenska cesta 58, …

Javni razpis za izbor programov in projektov ter letovanj za otroke in mladino, ki jih bo v letu 2017 sofinancirala Občina Cerkno

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi, Obvestila

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov ter letovanj za otroke in mladino, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 16/13) in Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2017 (Uradni list RS, št. 17/17), Občina Cerkno objavlja Javni razpis za izbor programov in projektov ter letovanj za otroke in mladino, ki jih bo sofinancirala …

Javni razpis za izbor kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2017 sofinancirala Občina Cerkno

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi, Obvestila

Na podlagi Pravilnika o izbiri in vrednotenju kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 49/15 in 31/16), Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2017 (Uradni list RS, št. 17/17), Lokalnega programa za kulturo v občini Cerkno 2015-2018 in Letnega programa za kulturo Občina Cerkno objavlja Javni razpis za izbor kulturnih dejavnosti ki jih …

Javni razpis za sofinanciranje programov v javnem interesu na področju športa v občini Cerkno v letu 2017

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi, Obvestila

Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), 7. člena Pravilnika o vrednotenju športnih dejavnosti v Občini Cerkno (Uradni list RS, št. 43/03), Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2017 (Uradni list RS, št. 17/17) in Letnega programa športa v občini Cerkno za leto 2017, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Cerkno na 17. …

Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih in invalidskih organizacij 2017

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi, Obvestila

Na podlagi Pravilnika za sofinanciranje dejavnosti humanitarnih in invalidskih organizacij, ki delujejo na območju Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07) in Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2017, (Uradni list RS, št. 17/17), Občina Cerkno objavlja JAVNI RAZPIS za sofinanciranje dejavnosti humanitarnih in invalidskih organizacij, ki delujejo na območju Občine Cerkno v letu 2017.