Poročilo o uresničevanju letnega programa za kulturo v občini Cerkno za leto 2021

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi, Obvestila

Predloženo poročilo za leto 2021 je poročilo o realizaciji letnega programa za kulturo v občini. Je nadaljevanje že ustaljenega poročanja o izvajanju štiriletnega Lokalnega programa za kulturo v občini Cerkno za obdobje 2015-2018 (v nadaljevanju kulturni program). Kulturni program, ki ga je Občinski svet Občine Cerkno (v nadaljevanju občina) sprejel dne 4. aprila 2015, je prvi programski dokument občine na …

Poročilo o uresničevanju letnega programa športa v občini Cerkno za leto 2021

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi, Obvestila

Občinski svet Občine Cerkno je v letu 2018 sprejel Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Cerkno (Uradni list RS, št. 23/18 in 51/21). 18. 3. 2021 je bil sprejet Letni program športa v občini Cerkno za leto 2021, v katerem so bila opredeljena področja sofinanciranja. Podrobneje na spodnji povezavi:

Objava rezultatov

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi, Obvestila

Občina Cerkno na podlagi Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere in stroškov  najetih stanovanjskih  kreditov  občanov  Občine Cerkno in Javnega razpisa za subvencioniranje obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov  občanov  Občine Cerkno v letu 2022 , objavlja Seznam upravičencev za subvencioniranje stroškov najetih stanovanjskih kreditov. Objava rezultatov (.docx datoteka)