Obnova lokalne ceste 043020 – odsek Reka – Laharn

admin Javna naročila, Javna naročila, razpisi in objave

Projekt sanacije in razširitve ceste se bo izvajal na lokalni cesti, in sicer na dveh odsekih. Prvi odsek Pavšič – Kogej v dolžini 420 m in drugi odsek Lutne skale – Laharn v dolžini 350 m. Na obeh odsekih bo potrebna začasna prometna ureditev s signalizacijo. Namen sanacije lokalne ceste je razširitev in ureditev vozišča na širino 5m voznih površin. …

Naročilo male vrednosti »Izgradnja objekta Kolesarnica« v okviru projekta »Inter Bike v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007-2013« – nov datum

admin Javna naročila, Javna naročila, razpisi in objave

V skladu z določili Zakona o javnem naročanju ZJN-2-UPB5 (Uradni list RS, št. 12/2013) in na podlagi javnega razpisa objavljenega na Portalu javnih naročil dne 25. 07.2013, št. objave NMV1790/2013, Občina Cerkno (v nadaljnjem besedilu naročnik) vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo za izvedbo javnega naročila male vrednosti »Izgradnja objekta Kolesarnica« v okviru projekta »Inter Bike v okviru …

Naročilo male vrednosti »Izgradnja objekta Kolesarnica« v okviru projekta »Inter Bike v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007-2013«

admin Javna naročila, Javna naročila, razpisi in objave

V skladu z določili Zakona o javnem naročanju ZJN-2-UPB5 (Uradni list RS, št. 12/2013) in na podlagi javnega razpisa objavljenega na Portalu javnih naročil dne 08. 07.2013, št. objave NMV1632/2013, Občina Cerkno (v nadaljnjem besedilu naročnik) vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo za izvedbo javnega naročila male vrednosti »Izgradnja objekta Kolesarnica« v okviru projekta »Inter Bike v okviru …