Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva »Energetska sanacija in prenova javnih stavb Občine Cerkno in Občine Kobarid«.

admin Javna naročila, Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

V skladu z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno in Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid kot javna partnerja (v nadaljevanju naročnik) pozivata vse zainteresirane  osebe – promotorje kot zasebne partnerje k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva »Energetska sanacija javnih stavb Občine Cerkno in Občine Kobarid«.

Javno naročilo – MOST PREKO POTOKA ZAPOŠKA PRI ZDRAVSTVENEM DOMU V CERKNEM

admin Javna naročila, Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Občina Cerkno je na Portalu javnih naročil dne 29.3.2016, objavila obvestilo o javnem naročilu male vrednosti za “Most preko potoka Zapoška pri Zdravstvenem domu Cerkno”. Razpisna dokumentacija Popis del-popravek 4.4.2016 Tehnično poročilo Gradbena situacija s prometno ureditvijo Prečni prerez 1-1 Prečni prerez 2-2 Prečni prerez 3-3 Tloris mostu Vzdolžni prerez

Javno naročilo – Sanacija ceste Dolenji Novaki – Razpotje Pri Brejcu – Jazc

admin Javna naročila, Javna naročila, razpisi in objave

Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno je na Portalu javnih naročil dne 13.05.2015, pod številko objave NMV3112/2015, objavila obvestilo o naročilu male vrednosti po postopku zbiranja ponudb v skladu s 30.a členom Zakona o javnih naročilih, ZJN-2 (Ur. l. RS, št. 12/13-UPB5 in 19/14) za »Sanacija ceste Dolenji Novaki – Razpotje pri Brejcu – Jazc«.

Javno naročilo za dobavo novega ali rabljenega gasilskega vozila za reševanje z višin

admin Javna naročila, Javna naročila, razpisi in objave

Gasilska zveza Cerkno objavlja javno naročilo za dobavo novega ali rabljenega gasilskega vozila za reševanje z višin. Javno naročilo zajema dobavo novega ali rabljenega gasilskega vozila za reševanje z višin, z vgrajeno črpalko, vodnim rezervoarjem in prostori za gasilsko opremo. Naročnik bo upošteval zgolj vozila izdelana od vključno letnika 2005 dalje, pod pogojem, da so izpolnjene vse ostale zahteve, navedene …