Dodatno obvestilo – JN Energetska sanacija in prenova OŠ Cerkno

admin Javna naročila, Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

V zvezi z JN  »Energetska sanacija in prenova OŠ Cerkno« obveščamo vse zainteresirane  ponudnike, da je  rok za  prijavo za obvezen ogled OŠ Cerkno podaljšan do ponedeljka, 6. marca do 12:00 ure. Ogled je možen po predhodni najavi na naslov obcina@cerkno.si. Ogled se bo vršil z vsakim potencialnim ponudnikom ločeno, po predhodnem urniku, ki bo posredovan vsakemu potencialnemu ponudniku, ki bo …

Javno naročilo – Energetska sanacija in prenova OŠ Cerkno

admin Javna naročila, Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

V skladu z določili Zakona o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015) ter na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne 28. 02. 2017, Občina Cerkno  (v nadaljnjem besedilu naročnik) vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo za izvedbo javnega naročila gradenj : “Energetska sanacija in prenova OŠ Cerkno”. Ponudba mora ne glede na način …

Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva »Energetska sanacija in prenova javnih stavb Občine Cerkno in Občine Kobarid«.

admin Javna naročila, Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

V skladu z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno in Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid kot javna partnerja (v nadaljevanju naročnik) pozivata vse zainteresirane  osebe – promotorje kot zasebne partnerje k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva »Energetska sanacija javnih stavb Občine Cerkno in Občine Kobarid«.

Javno naročilo – MOST PREKO POTOKA ZAPOŠKA PRI ZDRAVSTVENEM DOMU V CERKNEM

admin Javna naročila, Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Občina Cerkno je na Portalu javnih naročil dne 29.3.2016, objavila obvestilo o javnem naročilu male vrednosti za “Most preko potoka Zapoška pri Zdravstvenem domu Cerkno”. Razpisna dokumentacija Popis del-popravek 4.4.2016 Tehnično poročilo Gradbena situacija s prometno ureditvijo Prečni prerez 1-1 Prečni prerez 2-2 Prečni prerez 3-3 Tloris mostu Vzdolžni prerez