Javno naročilo – Sanacija ceste Dolenji Novaki – Razpotje Pri Brejcu – Jazc

admin Javna naročila, Javna naročila, razpisi in objave

Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno je na Portalu javnih naročil dne 13.05.2015, pod številko objave NMV3112/2015, objavila obvestilo o naročilu male vrednosti po postopku zbiranja ponudb v skladu s 30.a členom Zakona o javnih naročilih, ZJN-2 (Ur. l. RS, št. 12/13-UPB5 in 19/14) za »Sanacija ceste Dolenji Novaki – Razpotje pri Brejcu – Jazc«.

Javno naročilo za dobavo novega ali rabljenega gasilskega vozila za reševanje z višin

admin Javna naročila, Javna naročila, razpisi in objave

Gasilska zveza Cerkno objavlja javno naročilo za dobavo novega ali rabljenega gasilskega vozila za reševanje z višin. Javno naročilo zajema dobavo novega ali rabljenega gasilskega vozila za reševanje z višin, z vgrajeno črpalko, vodnim rezervoarjem in prostori za gasilsko opremo. Naročnik bo upošteval zgolj vozila izdelana od vključno letnika 2005 dalje, pod pogojem, da so izpolnjene vse ostale zahteve, navedene …

Obnova lokalne ceste 043020 – odsek Reka – Laharn

admin Javna naročila, Javna naročila, razpisi in objave

Projekt sanacije in razširitve ceste se bo izvajal na lokalni cesti, in sicer na dveh odsekih. Prvi odsek Pavšič – Kogej v dolžini 420 m in drugi odsek Lutne skale – Laharn v dolžini 350 m. Na obeh odsekih bo potrebna začasna prometna ureditev s signalizacijo. Namen sanacije lokalne ceste je razširitev in ureditev vozišča na širino 5m voznih površin. …