Javno naročilo »Igrišče Bukovo«

admin Javna naročila, Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

V skladu z določili Zakona o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015) ter na podlagi javnega naročila objavljenega na Portalu javnih naročil, Občina Cerkno (v nadaljnjem besedilu naročnik) vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo za izvedbo javnega naročila »Igrišče Bukovo«. Ponudba mora biti naročniku dostavljena najkasneje do 23.08.2017, do 8.30 ure, v sprejemno pisarno Občine Cerkno, Bevkova ulica …

Javno naročilo »Vzdrževanje javnih cest in poti v Občini Cerkno«

admin Javna naročila, Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

V skladu z določili Zakona o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015) ter na podlagi javnega naročila objavljenega na Portalu javnih naročil dne 27.07.2017, Občina Cerkno (v nadaljnjem besedilu naročnik) vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo za izvedbo javnega naročila »Vzdrževanje javnih cest in poti v Občini Cerkno«. Ponudba mora biti naročniku dostavljena najkasneje do 16.08.2017, do …

Javno naročilo »Prevozi otrok v občini Cerkno« za obdobje štirih let

admin Javna naročila, Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

V skladu z določili Zakona o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015) ter na podlagi javnega naročila objavljenega na Portalu javnih naročil dne 12.07.2017, št. objave JN006732/2017-B01, Občina Cerkno (v nadaljnjem besedilu naročnik) vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo za izvedbo javnega naročila »Prevozi otrok v občini Cerkno«. Ponudba mora biti naročniku dostavljena najkasneje do 16.08.2017, …

Dodatno obvestilo – JN Energetska sanacija in prenova OŠ Cerkno

admin Javna naročila, Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

V zvezi z JN  »Energetska sanacija in prenova OŠ Cerkno« obveščamo vse zainteresirane  ponudnike, da je  rok za  prijavo za obvezen ogled OŠ Cerkno podaljšan do ponedeljka, 6. marca do 12:00 ure. Ogled je možen po predhodni najavi na naslov obcina@cerkno.si. Ogled se bo vršil z vsakim potencialnim ponudnikom ločeno, po predhodnem urniku, ki bo posredovan vsakemu potencialnemu ponudniku, ki bo …

Javno naročilo – Energetska sanacija in prenova OŠ Cerkno

admin Javna naročila, Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

V skladu z določili Zakona o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015) ter na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne 28. 02. 2017, Občina Cerkno  (v nadaljnjem besedilu naročnik) vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo za izvedbo javnega naročila gradenj : “Energetska sanacija in prenova OŠ Cerkno”. Ponudba mora ne glede na način …