Partizanska bolnica Franja – sanacija hribine nad kulturnim spomenikom državnega pomena

admin Javna naročila, Javna naročila, razpisi in objave

V Uradnem listu RS št. 53 z dne 15.06.2007 (stran 4658) je objavljen razpis za izbiro izvajalca za izvedbo sanacije hribine nad kulturnim spomenikom državnega pomena – Partizanska bolnica Franja: odstranitev večjega labilnega bloka v južnem delu podora, podzidava skalnih previsov (kamen, beton) s stopniščenjem osnove in sidranjem, postavitev lovilne podajne ograje pod območjem izpadanja skal za ustavljanje izpadlih skal. …