Javno naročilo gradnje po odprtem postopku – Sanacija plazu za Malim Njivčem in zaplavna pregrada na Čerinščici

admin Javna naročila, Javna naročila, razpisi in objave

Občina Cerkno oddaja javno naročilo po odprtem postopku, objavljeno na portalu javnih naročil. V skladu z določili Zakona o javnih naročilih – ZJN-2 (UL RS št. 128/06 in št. 16/08) naročnik vabi vse, ki so zainteresirani za pridobitev naročila, da predložijo svojo pisno ponudbo za »Sanacije plazu za Malim Njivčem in zaplavne pregrade na Čerinščici« v okviru projekta Sanacije in …

Javno naročilo gradnje po odprtem postopku – Sanacija brežin Velikega in Malega Njivča

admin Javna naročila, Javna naročila, razpisi in objave

Občina Cerkno oddaja javno naročilo po odprtem postopku, objavljeno na portalu javnih naročil. V skladu z določili Zakona o javnih naročilih – ZJN-2 (UL RS št. 128/06 in št. 16/08) naročnik vabi vse, ki so zainteresirani za pridobitev naročila, da predložijo svojo pisno ponudbo za »Sanacijo brežin Velikega in Malega Njivča« v okviru projekta Sanacije in rekonstrukcije Partizanske bolnice Franja …

Lokalne ceste – obnova ceste Straža-Otalež-Jazne-Sovodenj

admin Javna naročila, Javna naročila, razpisi in objave

Občina Cerkno je v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list Republike Slovenije, št. 128/06 in 16/08) objavila na portalu javnih naročil RS, dne 28.05.2008, pod št. JN4223/2008, javno naročilo po odprtem postopku za lokalne ceste »Obnova ceste Straža-Otalež-Jazne-Sovodenj«. Celotna dokumentacija se lahko naroči na tel: 05 37 34 650, fax: 05 37 34 649 ali po e-pošti: