Javno naročilo “Prevozi otrok v občini Cerkno” za obdobje štirih let (do 9.8.)

admin Javna naročila, Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

V skladu z določili Zakona o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/18) ter na podlagi javnega naročila objavljenega na Portalu javnih naročil dne 08. 07. 2021, št. objave JN-4537, Občina Cerkno (v nadaljnjem besedilu naročnik) vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo za izvedbo javnega naročila »Prevozi otrok v občini Cerkno«. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v …

Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih in invalidskih organizacij 2021

admin Javna naročila, Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Na podlagi Pravilnika za sofinanciranje dejavnosti humanitarnih in invalidskih organizacij, ki delujejo na območju Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07) in Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2021, (Uradni list RS, št. 202/20), Občina Cerkno objavlja JAVNI RAZPIS za sofinanciranje dejavnosti humanitarnih in invalidskih organizacij, ki delujejo na območju Občine Cerkno v letu 2021.

Javni razpis za izbor programov in projektov ter letovanj za otroke in mladino, ki jih bo v letu 2021 sofinancirala Občina Cerkno

admin Javna naročila, Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov ter letovanj za otroke in mladino, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 16/13) in Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2021 (Uradni list RS, št. 202/20), Občina Cerkno objavlja Javni razpis za izbor programov in projektov ter letovanj za otroke in mladino, ki jih bo sofinancirala …