Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev št. 5 OPN OC in okoljskega poročila

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javne razgrnitve, Obvestila

Občina Cerkno obvešča vse občane in zainteresirano javnost, da javno razgrinja dopolnjen osnutek Sprememb in dopolnitev št. 5 Občinskega prostorskega načrta občine Cerkno (v nadaljevanju SD 05 OPN) in okoljsko poročilo v sklopu Celovite presoje vplivov na okolje (CPVO). Javna razgrnitev bo potekala od vključno ponedeljka, 19.04.2021, do vključno petka, 21.05.2021. Gradivo bo z namenom preprečitve širjenja nalezljive bolezni Covid-19 …

Javna objava predloga Tehničnega popravka Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Rekonstrukcija vodotoka Cerknica in Cvetkove ulice, ceste R3T912, v Cerknem

admin Javne razgrnitve

Datum objave: 28. 8. 2020 Rok za prijavo: 12. 9. 2020 Gradivo bo od 28. avgusta do 12. septembra 2020 javno objavljeno na spletnih straneh Občine Cerkno. V času javne objave je omogočeno zbiranje pripomb na predlog odloka. Pripombe se lahko do konca javne objave pošljejo na naslov: Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno ali na elektronski naslov obcina@cerkno.si, pri …

Javna objava predloga Tehničnega popravka Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Cerkno

admin Javne razgrnitve

Datum objave: 28. 8. 2020 Rok za prijavo: 12. 9. 2020 Gradivo bo od 28. avgusta do 12. septembra 2020 javno objavljeno na spletnih straneh Občine Cerkno. V času javne objave je omogočeno zbiranje pripomb na predlog odloka. Pripombe se lahko do konca javne objave pošljejo na naslov: Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno ali na elektronski naslov obcina@cerkno.si, …